Haglund: Familjen central i integrationsprocessen

Alla med uppehållstillstånd har enligt lag rätt till familjeåterförening, för att inte tala om att rätt till familj är en grundläggande mänsklig rättighet, som tryggas av samhället och staten.

– Regeringens planer att skärpa kraven för familjeåterförening för de som fått asyl är kortsiktig och omoralisk politik. Alla med uppehållstillstånd har enligt lag rätt till familjeåterförening, för att inte tala om att rätt till familj är en grundläggande mänsklig rättighet, som tryggas av samhället och staten, konstaterar SFP:s partiordförande Carl Haglund.

Enligt utlänningslagen har de som beviljats uppehållstillstånd rätt till familjeåterförening ifall det handlar om make eller maka, minderåriga barn eller en minderårigs föräldrar. Dessutom ska den sökandes inkomst vara tryggad till den grad att familjen kan försörja sig utan att de upprepat behöver ty sig till utkomststöd. Enligt Migrationsverket måste exempelvis en fyra personers familj ha inkomster på minst 2 600 euro i månaden. Utlänningslagen stipulerar därutöver att det alltid ska kontrolleras att det är fråga om verklig familjeåterförening och inte ett försök att kringgå migrationsbestämmelser.

– Redan idag är familjeåterföreningarna svåra och processerna långa. Dessutom är lagens krav på inkomstgräns för hög. I Finland har vi mängder av familjer som livnär sig på lägre inkomster och ändå inte lyfter utkomststöd. Ifall något ska göras i denna fråga borde gränserna snarare sänkas – inte tvärtom. Genom att förenkla familjeåterföreningarna förbättrar vi även integrationen, påpekar Haglund.

EU uppmuntrar medlemsländerna att öka på de lagliga kanalerna till invandring, såsom införandet av humanitära visum och familjeåterföreningar. Myndigheterna har en avgörande roll för flyktingars och asylsökandes balanserade och säkra väg till invandring och integration.

– Vi hjälper inte dem som riskerar att drunkna i Medelhavet genom att bygga murar kring Europa. Den farliga och olagliga människohandeln upphör enbart genom att vi bygger upp säkra och lagliga vägar till Europa. Därför vill vi ta i bruk humanitära visum, med vilka asylsökande kan komma till Europa på lagligt vis, säger Haglund.

Bra att regeringen backar

Regeringen backar sitt beslut att skära pensionärernas bostadsbidrag

Läs föregående artikel

Biaudet ny ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Riksdagsledamot Eva Biaudet valdes på onsdagen till ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Läs följande artikel