Lagen kan inte längre gradera motiven för vapenvägran

Vi måste i lagens ögon jämställa sådana övertygelser som i dag åberopas som grund för att vägra värnplikt eller vapentjänstgöring, säger riksdagsledamot Stefan Wallin.

Efter Helsingfors hovrätts beslut att den lagstadgade befrielsen av Jehovas vittnen från vapentjänst är diskriminerande gentemot totalvägrare måste regeringen börja förbereda sig på ändringar av lagstiftningen. Också om ärendet går till Högsta Domstolen, som kan komma till en annan slutsats än hovrätten, är det klart att den nuvarande situationen inte längre än hållbar, säger riksdagsledmoten och förra försvarsministern Stefan Wallin.

– I dag har vi en slags tvåvåningsgradering av definitionen på personlig övertygelse. Jehovas vittnen åtnjuter lagstadgad befrielse från värnplikt medan andra med en pacifistisk eller annan mer politisk övertygelse gör det inte. Redan hösten 2011, som försvarsminister, föreslog jag att befrielsen av Jehovas vittnen som gällt sedan 1987 bör avskaffas och att de i stället erbjuds civiltjänst i sin egen församling. Min tid som försvarsminister tog sedan slut, men i själva sakfrågan har jag inte ändrat åsikt. Vi måste i lagens ögon jämställa sådana övertygelser som i dag åberopas som grund för att vägra värnplikt eller vapentjänstgöring, säger Wallin.

Enligt Wallin är det inte tänkbart att den politiska slutsatsen nu skulle bli att börja befria även totalvägrare. Utgångspunkten i det finländska försvarssystemet är fortsättningsvis att värnpliktiga avtjänar sin värnplikt eller civiltjänst. Vägrar man detta är det klart att det måste finnas straff. Sedan 2011 har detta i praktiken inte längre varit ovillkorligt fängelse utan övervakningsstraff av typen husarrest, säger Wallin.

Wallin anser att det är beklagligt att det är domstolsväsendet som måste avgöra denna fråga när de politiska redskapen att lösa problemet funnits redan länge. De redskapen heter lagstiftning. – Den nuvarande försvarsministern Jussi Niinistö (blåa) ansåg i ett skriftligt spörsmål på hösten 2012 att Jehovas Vittnens befrielse från värnplikt skall avskaffas såsom orättvis. Efter tre år med Niinistö som försvarsminister har inget skett. Det har varit förspilld tid, säger Wallin.

Allt fler unga behöver mentalvård – vad gör regeringen?

Det är mycket oroväckande att var tionde tonåring i Nyland har varit klient hos den psykiatriska sjukvården under fjolåret.

Läs föregående artikel

Biaudet: Skadestånd för brott kan inte räknas som inkomst

Skadestånd som en förövare i rättegången blivit dömd att betala till offret är meningen att vara ersättning för skada.

Läs följande artikel