Politik A-Ö: Sexualbrott

Våld mot kvinnor och flickor är ett av vårt lands största trygghetsproblem. 
Det krävs en grundläggande attitydförändring och vi måste också satsa på förebyggande åtgärder. Antalet platser på skyddshem måste utökas så att vi uppfyller Istanbulkonventionen. 
SFP arbetar för att trygga polisens resurser för att förhindra sexualbrottslighet samt för att resurser för vård av sexualbrottslingar anslås. Vi vill att straffen för sexualbrott mot barn skärps och att straff för grovt utnyttjande av barn skärps till minst samma nivå som för grov våldtäkt. SFP verkar för att preskriptionstiden för sexualbrott mot minderåriga förlängs.
FN:s CEDAW-kommitté har upprepade gånger uppmanat Finland att ändra på sin lagstiftning så att våld inte är det centrala kriteriet i en våldtäkt. Det är dags att vi får en lag som tydligt signalerar var gränsen går för vad som är våldtäkt – finns det inte samtycke är det våldtäkt.
SFP vill granska lagen som gäller sexuellt utnyttjande av personer som vårdas på sjukhus eller annan inrättning så att gärningar mot dessa inte utreds som sexuellt utnyttjande då det gäller våldtäktsbrott.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »