Biaudet ställer upp i riksdagsvalet

Riksdagsledamot Eva Biaudet kandiderar i riksdagsvalet 2023.

– I denna tid känns det oerhört viktigt att bära samhällsansvar för en fungerande demokrati. I en brytningstid kan stora framtidsbeslut göras för att rädda klimatet, för att bevara det internationella samarbetsstrukturerna och normerna, för att trygga fred och säkerhet och för att åstadkomma jämställdhet. Jag vill som beslutsfattare vara modig med siktet på att skapa framtidstro. Jag är beredd att även i fortsättningen stå upp för det jag tror på, även när det blåser. Vi behöver beslutsfattare som målmedvetet för oss framåt, säger Biaudet.

Biaudet anser att vi behöver kämpa för en mer inbjudande och civiliserad samhällsdiskussion.

– Mångfalden är av godo och i ett litet land behövs allas insatser i att bygga gemenskap och delaktighet. Jag vill fortsätta att stärka strukturer som bygger på starka nordiska och europeiska värderingar, med respekten för mänskliga rättigheter och rättsstaten som utgångspunkt. I en tid av många osäkerheter behöver vi vår etiska kompass som mest. 

– Jag har varit länge med och jag vill använda min erfarenhet och mitt kunnande, för att politiken skall bli bättre. Jag vill bygga nätverk och stöda yngre politiker. Jag vill fortsätta vara en stark motkraft till de inskränkta och människofientliga krafterna i politiken som odlar rädsla och missunnsamhet mellan människogrupper. Med krafter och visdom av en som blivit farmor, ser jag värdet av det politiska arv vi lämnar bakom oss. Jag har ännu en hel del att ge.  

Eva Biaudet är sjätte periodens riksdagsledamot och medlem i riksdagens utrikesutskott och stora utskott. Hon har arbetat som omsorgsminister i Paavo Lipponens regering i två omgångar, som OSSE:s specialrepresentant för bekämpning av människohandel samt som diskrimineringsombudsman. 

Blomqvist: Vårdgarantin ger ökad trygghet

Regeringen gav igår en proposition till riksdagen om en skärpning av vårdgarantin vid icke-brådskande vård. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet samt medlem av regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovårdsfrågor, ser förslaget som en av regeringsperiodens mest centrala hälsovårdssatsningar.

Läs föregående artikel

Simon Granroth fortsätter leda SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till kretsmöte under lördag förmiddag och inledde med en diskussion kring Nato, varefter val av den nya styrelsen för perioden 2022-2023 förrättades.

Läs följande artikel