Simon Granroth fortsätter leda SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till kretsmöte under lördag förmiddag och inledde med en diskussion kring Nato, varefter val av den nya styrelsen för perioden 2022-2023 förrättades.

Helsingfors omvalde sittande kretsordförande Simon Granroth till ordförande och efter vice ordförandeval valdes Elina Sagne-Ollikainen och Emmi Piippo till vice ordförande för perioden 2022-2023.

Styrelsen för 2022–2023 består av ordinarie ledamöter: Karin Toyoda (Tölö), Runa Ismark (Centrum), Joakim Horsma (Hoplaxnejden), Gunilla Karlsson Weckman (Södra), Anna Storå (Sydvästra), Charlie Hindsberg (Östra), Johan Sundholm (Norr om Långa bron), Satu Roberg (Munksnejden), Veronica Hertzberg (Östra), Stina Wahlsten (Svkf i Sörnäs) med ersättare Sara von Bonsdorff (Norr om långa bron), Mimi Wiik (Munksnejden), Benjamin Ellenberg (Munksnejden), Kasper Kannosto (Sydvästra, SU), Niklas Rönnberg (Sydöstra) och Peter Hackman (Tölö).

I den politiska debatten uppmärksammades det säkerhetspolitiska läget med tanke på Nato, Ryssland och Finlands förväntade medlemsansökan. I diskussionen betonades också vikten av garantera en stark Nordisk röst i Nato. I och med Finland och Sveriges medlemskap kommer den nordiska dimensionen i Nato att förstärkas och vara synligare. Även samarbetet mellan Baltikum och Norden kommer stärkas och det säkerhetspolitiska läget i Östersjön får en ny dimension. 

Kretsen diskuterade även vikten av kommunikation och delaktighet i verksamheten. I flera talturer betonades behovet av diversitet och representation. Helsingfors krets ska vara det självklara politiska hemmet för varje liberalt sinnad. Helsingfors krets är också eniga i sina värderingar med vilka kretsen lägger grunden för riksdagsvalet 2023 och verksamheten framöver – Fred framför krig. Kärlek framför hat. Välfärd framför fattigdom. Hälsa framför sjukdom. Frihet framför förtryck. Sanning framför lögn. 

Kretsmötet nominerade sina första kandidater till riksdagsvalet där målsättningen är åtminstone två mandat.

Biaudet ställer upp i riksdagsvalet

Riksdagsledamot Eva Biaudet kandiderar i riksdagsvalet 2023.

Läs föregående artikel

Henriksson om dagens TP-Utva: Det viktigaste beslut jag gjort som minister

Republikens president och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet (TP-Utva) fattade idag beslut om att Finland ska söka medlemskap i försvarsalliansen Nato, efter att ha hört riksdagen. Justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson ä

Läs följande artikel