Biaudet vill fortsätta leda SFP:s partifullmäktige

Riksdagsledamot Eva Biaudet ställer upp för omval till partifullmäktiges ordförande på partifullmäktige mötet den 30 maj 2021.

– Ordförandeskapet har varit ett roligt och givande uppdrag som jag gärna fortsätter med. Det är viktigt att vi för en bred politisk diskussion inom partiet och där ser jag att partifullmäktige har en stor roll särskilt när det gäller att arbeta med politiska program och partidagsmotioner. Som ordförande vill jag skapa ett diskuterande klimat som inspirerar oss alla i våra politiska uppdrag, säger Biaudet.

– Coronatidens virtuella möten har gett mindre möjligheter för djupare åsiktsbyten och jag ser framemot en tid när vi kan ta igen detta, säger Biaudet.

Biaudet har lett partifullmäktige sedan 2018. 

Anna-Maja Henriksson: Goda värderingar behöver sina försvarare, också på lokal nivå


Kommunalvalet närmar sig med stormsteg och runt om i landet rustar dryga 35 600 kandidater för val. Svenska folkpartiet går till val med en rekordlista och ställer upp 1 385 kandidater i totalt 65 kommuner – den största andelen kommuner partiet någonsin haft. Mängden SFP-kandidater har stigit sedan tidigare kommunalval, ett fenomen som senast skedde år 1984. Därtill har Svenska folkpartiet den största andelen unga kandidater på sin lista. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd över arbetet.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Satsningar på företagsamhet behövs


Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar företagens roll i arbetet för att stärka tillväxt, välfärd och sysselsättning både nationellt och i kommunerna.

Läs följande artikel