Blomqvist: Satsningar på företagsamhet behövs

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar företagens roll i arbetet för att stärka tillväxt, välfärd och sysselsättning både nationellt och i kommunerna.

Företagen har den drivkraft som behövs för att bygga upp vårt välfärdssamhälle. Vi ska fokusera på åtgärder, både på nationell och på lokal nivå, som stärker företagens verksamhetsförutsättningar. Det skapar i sin tur tillväxt, arbetstillfällen och skatteintäkter, säger minister Blomqvist.

Enligt Blomqvist är satsningarna på företagsamheten särskilt viktiga i och med coronapandemin, som slagit hårt mot många branscher.

På kort sikt är kostnadsstödet nödvändigt för att hjälpa lönsamma företag genom krisen. För SFP är det samtidigt viktigt att den kommande företagsstrategin, som regeringen kommer att presentera senare i år, långsiktigt stärker vårt lands företagarklimat, säger minister Blomqvist. Det här behovet fanns redan före pandemin.

Den allra viktigaste åtgärden också för företagen är att vi så snart som möjligt ska kunna öppna upp samhället igen, på ett hälsosäkert sätt. Reglerna måste vara rättvisa och konsekventa. Speciellt nu inför sommaren behöver företag klarhet om vilka regler som gäller under de närmaste månaderna, avslutar Blomqvist.

Biaudet vill fortsätta leda SFP:s partifullmäktige


Riksdagsledamot Eva Biaudet ställer upp för omval till partifullmäktiges ordförande på partifullmäktige mötet den 30 maj 2021.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Den riksomfattande trafikplanen ska fokusera på utveckling och de verkliga behoven


- Att Rävsundsbron och Hessundsbron nu förnyas är inte bara viktigt för att garantera det vardagliga livet i Pargas, utan också nödvändigt för tungindustrins transporter, turismen och det lokala näringslivet. Inom SFP har vi jobbat hårt för att påskynda processen och vi är ytterst nöjda med regeringens förslag.

Läs följande artikel