Bli verksamhetskoordinator i Österbottens krets!

Svenska folkpartiet i Finland r.p. söker en verksamhetskoordinator i Österbottens krets för ett moderskapsvikariat under tiden 1.4.2020-30.4.2021.

Vi söker dig som kan jobba både självständigt och i team, som är organisatoriskt lagd och som trivs med varierande arbetsuppgifter. Du ska även ha möjlighet att jobba kvällar och veckoslut.

Verksamhetskoordinatorn:
• jobbar tätt tillsammans med kretsens kontaktchef
• har ansvar för verksamheten i kretsen tillsammans med kontaktchefen samt våra lokala föreningar
• koordinerar och genomför valkampanjer inom kretsen
• ansvarar över flera administrativa uppgifter, såsom att uppdatera medlemsregister, producera kretsens nyhetsbrev, arrangera möten och övriga händelser

Tjänsten är placerad i Vasa. Sänd din ansökan med meritförteckning samt löneanspråk senast 23.02.2020 per epost till: maria.grundstrom@sfp.fi

Frågor besvaras av organisationschef Maria Grundström, 040-7348677.

Rehn-Kivi: Unga minnessjuka behöver anpassat stöd

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om situationen hos personer i arbetsför ålder som lider av minnessjukdomar. Frågan gäller det stöd dessa personer i dagens läge får eller borde få. I Finland finns det uppskattningsvis 6000–7000 personer under 65 år som drabbats av en minnessjukdom. Människor som har insjuknat i arbetsför ålder, och deras närstående, behöver stöd och hjälp som anpassats för dem för att de ska klara av den förändrade livssituationen och kunna fortsätta sitt liv som tidigare så länge som möjligt.

Läs föregående artikel

Henriksson: Jag är glad att vi kan hjälpa de utsatta barnen

Efter regeringspartiernas överenskommelse bereder inrikesministeriet emottagandet av sammanlagt 175 asylsökande i sårbar situation, främst barn och ensamförsörjarfamiljer, från flyktingförläggningarna i Grekland och andra EU-länder i medelhavsområdet.

Läs följande artikel