Henriksson: Jag är glad att vi kan hjälpa de utsatta barnen

Efter regeringspartiernas överenskommelse bereder inrikesministeriet emottagandet av sammanlagt 175 asylsökande i sårbar situation, främst barn och ensamförsörjarfamiljer, från flyktingförläggningarna i Grekland och andra EU-länder i medelhavsområdet.

– Jag är glad att regeringen är enig och visar handlingskraft för att hjälpa utsatta barn i nöd. Det är viktigt att Finland är med och söker lösningar på den humanitära kris där barn i fruktansvärda förhållanden får lida, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt Henriksson visar det här beslutet exempel och hjälper att hitta framtida, mer permanenta lösningar inom EU.

– I fjol kom det cirka 2 500 asylsökande till Finland. Den siffran är lägre än åren innan flyktingkrisen. Det är både vår plikt som medmänniskor, men också vårt internationella ansvar att hjälpa människor i nöd. Vi har möjlighet att hjälpa och det gör regeringen nu, säger Henriksson.

Bli verksamhetskoordinator i Österbottens krets!

Svenska folkpartiet i Finland r.p. söker en verksamhetskoordinator i Österbottens krets för ett moderskapsvikariat under tiden 1.4.2020-30.4.2021.

Läs föregående artikel

”Äntligen en regering som levererar”

Samlingspartiets Petteri Orpo uppmanar i en insändare den sittande regeringen att främja lokala avtal – något den sittande regeringen också gör, enligt regeringsprogrammets linjedragningar. Den förra regeringen, där Orpo var finansminister och vice statsminister, hade motsvarande mål i sitt regeringsprogram. Men inget hände.

Läs följande artikel