Blomqvist: Äntligen förnyas translagen!

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, är glad över att regeringen idag (22.9) har avgett till riksdagen det nya lagförslaget om könsfastställelse. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

 Den här lagen har vi väntat länge på. Alltför länge. Den nuvarande lagstiftningen bryter mot mänskliga rättigheter och har varit en skamfläck i Finlands lagstiftning. Att lagen nu förnyas är oerhört viktigt, och en central reform i arbetet för ett jämställt Finland, säger minister Blomqvist. 

Lagen ändras så självbestämmanderätten stärks genom att fastställande av juridiskt kön åtskiljs från medicinska undersökningar, och kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga avlägsnas. Enligt den förnyade lagen ska fastställandet av könstillhörigheten utgå från en persons egen redogörelse för upplevelsen av det egna könet.

– De ändringar som nu görs är klara förbättringar och mycket betydelsefulla. Det här är ett stort steg framåt, men det är viktigt att vi fortsätter arbetet för transpersoners och alla könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter. Det handlar om allas lika rättigheter och det är vårt ansvar att främja allas mänskliga rättigheter och lika värde samt motverka diskriminering, avslutar Blomqvist.

 

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har kallat Brita Brännbacka-Brunell till specialmedarbetare

Justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har kallat hum.kand. Brita Brännbacka-Brunell till specialmedarbetare. Brännbacka-Brunell är hemma från Jakobstad där hon är ordförande för nämnden för bildning och välfärd. Brännbacka-Brunell har varit aktiv inom kommunalpolitiken sedan 2013 och under åren 2018-2020 var Brännbacka-Brunell vice ordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten.

Läs föregående artikel

Henriksson i sitt invigningstal vid H-huset i Vasa: Människans behov sätts i centrum

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson talade tidigare idag vid invigningen av H-huset. H-huset är ett nybygge på Vasa centralsjukhus område, där tjänster för socialvårdens, primärhälsovårdens och specialsjukvårdens tjänster är under samma tak.

Läs följande artikel