Justitieminister Anna-Maja Henriksson har kallat Brita Brännbacka-Brunell till specialmedarbetare

Justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har kallat hum.kand. Brita Brännbacka-Brunell till specialmedarbetare. Brännbacka-Brunell är hemma från Jakobstad där hon är ordförande för nämnden för bildning och välfärd. Brännbacka-Brunell har varit aktiv inom kommunalpolitiken sedan 2013 och under åren 2018-2020 var Brännbacka-Brunell vice ordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten.

-Jag ser mycket framemot möjligheten att få jobba som specialmedarbetare för minister Henriksson i denna speciella tid. Språk, demokrati- och utbildningsfrågor har alltid intresserat mig och jag är glad att jag nu får arbeta med dem på regeringsnivå, säger Brännbacka-Brunell.

Brännbacka-Brunell vikarierar Lisa Palm som blir föräldraledig. Hon kompletterar minister Henrikssons medarbetarstab i vilken statssekreterare Mikaela Nylander och specialmedarbetarna Otto Andersson, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Anita Westerholm och Oscar Byman sedan tidigare ingår.

Brännbacka-Brunell blir tjänstledig från sitt nuvarande jobb som utbildningschef på Yrkesakademin i Österbotten och inleder sitt arbete för justitieminister Henriksson onsdagen den 28 september.

Wickström: Företagarnas socialskydd ska stärkas

Riksdagen behandlar som bäst reformen av företagarnas pensioner och sociala förmåner. Reformen har väckt mycket diskussion bland företagare över hela landet. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström säger att det finns många bra saker i reformen sett ur företagarnas perspektiv.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Äntligen förnyas translagen!

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, är glad över att regeringen idag (22.9) har avgett till riksdagen det nya lagförslaget om könsfastställelse. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Läs följande artikel