Blomqvist: Flickors ekonomiska självständighet är en central del av jämställdheten

Idag på den internationella flickdagen firar vi flickors kraft, men uppmärksammar också det jobb som fortfarande behöver göras för att förbättra flickors ställning världen över. Temat för den internationella flickdagen i år är flickor och ekonomi. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist betonar vikten av flickors utbildning för att kunna uppnå ekonomiskt oberoende.

– Vägen till sysselsättning och ekonomisk självständighet går via utbildning. Därför måste vi stöda flickors och unga kvinnors möjligheter att utbilda sig. Att jobba för en värld där alla kan förverkliga sig själva och använda sina förmågor och kunskaper, oberoende kön, vinner vi alla på. Alternativet blir dyrt för flickor och kvinnor, men också för hela samhället, säger minister Blomqvist.

Satsningar på utbildning och åtgärder för att förbättra flickors och kvinnors rättigheter är helt centrala element i Finlands utvecklingspolitik. Mänskliga rättigheter och jämställdhetsarbete utgör även grunden för Finlands utrikespolitik.

– Flickors och kvinnors ekonomiska deltagande och möjlighet till människovärdiga arbetsplatser har långsiktiga positiva effekter. Kvinnor står fortfarande för största delen av det obetalda hushållsarbetet och vården av barn och anhöriga. Det här hindrar många kvinnor världen över från att delta i arbetsmarknaden. Vi måste stå upp för kvinnors rätt att arbeta utanför hemmet. Kvinnors möjlighet att delta i den ekonomiska verksamheten och disponera över sina egna inkomster är en central del av jämställdheten, säger Blomqvist.

 – Även ekonomiska kriser drabbar ofta flickor speciellt hårt, eftersom de är i en sårbar position. Vi måste fortsätta stöda flickors och unga kvinnors övergång från utbildning till arbetsliv och därmed ett mer självständigt och tryggt liv, avslutar Blomqvist.

Flickor ska ha rätten att bestämma över sina liv, sin framtid och sin kropp

Tisdagen 11.10 uppmärksammas den internationella flickdagen. Dagen firar flickors kraft världen över, men fokuserar särskilt på det arbete som måste bli gjort för att förbättra flickors ställning globalt. På många ställen i världen är flickor ännu särskilt utsatta och åtgärder måste vidtas för att världen ska bli mera jämställd. Temat för årets internationella flickdag är flickor och ekonomi. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm framhåller vikten av målmedvetet jämställdhetsarbete.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Kvarkenområdet är ett utmärkt exempel på gränsöverskridande nordiskt samarbete

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, lyfter fram det gränsregionala samarbetet som en styrka i det nordiska samarbetet. Ett tätt gränsöverskridande samarbete ger många fördelar och främjar den nordiska visionen om att vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Läs följande artikel