Blomqvist: Kvarkenområdet är ett utmärkt exempel på gränsöverskridande nordiskt samarbete

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, lyfter fram det gränsregionala samarbetet som en styrka i det nordiska samarbetet. Ett tätt gränsöverskridande samarbete ger många fördelar och främjar den nordiska visionen om att vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

– Det finsk-svenska samarbetet kring Kvarken är ett utmärkt exempel på hur nordiskt gränsöverskridande samarbete bidrar till att stärka regioners konkurrens- och livskraft. Bara genom samarbete kan vi nyttja Kvarkenområdets fulla potential. Gränsregioner med sin breda tillgång till kompetenser och arbetskraft har stor potential för tillväxt, säger minister Blomqvist.

– Det är glädjande att se hur olika aktörer i Kvarkenregionen samarbetar för att ta vara på möjligheterna, fortsätter Blomqvist. De många satsningarna som nu pågår i regionen visar på resultatet av ett framgångsrikt samarbete. Från regeringens sida är det viktigt att vi främjar gränsregionernas verksamhetsförutsättningar. 

För att kunna ta vara på potentialen i det gränsöverskridande samarbetet är det viktigt att fortsätta arbetet för att avlägsna gränshinder. För att få en uppdaterad bild av arbetet med gränshinder avser regeringen avge en redogörelse om nordiska gränshinder i höst. 

– Gränshinderarbetet är viktigt för att vi alla – invånare så väl som företag – ska kunna dra nytta av den fria nordiska rörligheten. Den gränslösa vardagen i Norden innebär potentiellt en enorm konkurrensfördel och vi ska aktivt värna om den. Jag är därför glad över att ännu i höst kunna presentera till riksdagen en redogörelse om arbetet med nordiska gränshinder.

Minister Blomqvist besökte Vasa och Korsholm den 10-11 oktober och träffade bl.a. representanter från Kvarkenrådet, Österbottens förbund, Vasa stad, Korsholms kommun, Österbottens välfärdsområde och Yrkeshögskolan Novia.

Blomqvist: Flickors ekonomiska självständighet är en central del av jämställdheten

Idag på den internationella flickdagen firar vi flickors kraft, men uppmärksammar också det jobb som fortfarande behöver göras för att förbättra flickors ställning världen över. Temat för den internationella flickdagen i år är flickor och ekonomi. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist betonar vikten av flickors utbildning för att kunna uppnå ekonomiskt oberoende.

Läs föregående artikel

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: HUS nya sparlista är en kalldusch för våra regionala sjukhus

HUS centralförvaltning presenterade idag ett nytt förslag om nedskärningar inom sjukvården. Förslaget skulle drabba regionsjukhusen i Nyland hårt. Bland annat föreslås en avveckling av den jourande ortopedin vid Borgå och Lojo sjukhus. Den jourande ortopedin står för kirurgisk vård efter bilolyckor och andra stora trauman och har operationsberedskap dygnet runt. Även sjukhuset i Raseborg hotas av omorganiseringar.

Läs följande artikel