Blomqvist: Hela landskapet ska utvecklas på lika grunder

I Finland har man länge varit enig om att en balanserad utveckling av regionerna är nödvändig, men nu när landskapsreformen ska genomföras kan det vara svårt att förverkliga tanken.

Det är problematiskt för de invånare som bor utanför landskapens största städer, anser Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

– De kommande landskapen kommer ansvara för en stor mängd olika tjänster. För att alla delar av landskapet ska kunna utvecklas på lika grunder krävs att alla delar av landskapet och båda språkgrupperna är representerade i beslutsfattandet, säger Blomqvist.

I landskapsfullmäktigevalet utgör Nyland en valkrets.

– Den regionala representationen inom landskapets beslutfattande riskeras och det finns en uppenbar risk för ett demokratiunderskott. Det i sin tur kan leda till en ojämn utveckling i landskapet och centralisering av tjänster, säger Blomqvist.

Representanter för de västnyländska kommunerna Hangö, Ingå och Raseborg träffades på torsdagen i Ekenäs för att diskutera vad landskapsreformen kommer att innebära för dem och hur deras representation ska tryggas.

– Det är viktigt att de mer glest befolkade delarna av Nyland samt också den svenskspråkiga befolkningen är representerad redan nu, i beredningsskedet, säger Blomqvist.

Henriksson undertecknade medborgarinitiativ för minoritetsspråk i Europa

Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som spI många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre än hos oss, deras språk eller kultur kan vara hotad.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Förslaget till dataskyddslag hotar begrava delar av vårt kulturarv

Det betyder att arkiven, biblioteken eller museerna skulle vara tvungna att stänga en stor del av sina offentliga bildarkiv.

Läs följande artikel