Henriksson undertecknade medborgarinitiativ för minoritetsspråk i Europa

Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som spI många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre än hos oss, deras språk eller kultur kan vara hotad.

Ett europeiskt medborgarinitiativ för att EU ska göra mer för språklig mångfald är på gång. Det krävs en miljon namnunderskrifter för att EU-kommissionen ska tvingas beakta initiativet.

− Jag fick i dag kännedom om medborgarinitiativet Minority Safepack Initiative. Det är ett utmärkt initiativ och jag har därför själv undertecknat det. Jag uppmanar också alla dem som vill dra en lans för de språkliga minoriteterna i Europa att göra det samma, säger Henriksson.

I Finland saknas inemot 9000 namnunderskrifter för att initiativet ska gå igenom. En elektronisk underskrift kan göras på http://www.minority-safepack.eu/ På europeisk nivå saknas det fortfarande drygt 50 000 underskrifter och tiden löper ut den 4 april.

− Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som språklig minoritet, fastän svenskan i Finland har en juridiskt stark ställning. I många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre, deras språk eller kultur kan vara hotad. Men också hos oss är till exempel samerna i en utsatt situation. Det känns bra att kunna bidra till att stärka språkminoriteternas ställning och lyfta fram vikten av språklig mångfald och kultur i Europa, säger Henriksson.

I medborgarinitiativet heter det: Vi uppmanar EU att förbättra skyddet av personer som tillhör nationella och språkliga minoriteter samt stärka den kulturella och språkliga mångfalden i unionen.

Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lag på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. För att medborgariniativet ska tas upp till behandling behövs en miljon underskrifter från EU-medborgare från minst sju av de 28 EU-länderna.

Henriksson: Finland måste slå vakt om rättsstaten i asylfrågor

Våra farhågor har dessvärre besannats, nu har vi det svart på vitt. Migrationsverket har skärpt sin tolkning och sin praxis i asylfrågor efter 2015.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Hela landskapet ska utvecklas på lika grunder

I Finland har man länge varit enig om att en balanserad utveckling av regionerna är nödvändig, men nu när landskapsreformen ska genomföras kan det vara svårt att förverkliga tanken.

Läs följande artikel