Blomqvist: Jämställdhetsarbetet behövs fortfarande

Idag den 8 mars uppmärksammas kvinnodagen. Vi kan vara stolta över hur långt Finland kommit gällande jämställdhet, inte minst tack vare kvinnorättsförkämpars och –organisationers outtröttliga arbete.Regeringens tydliga målsättning är att göra Finland till ett ledande land när det gäller jämställdhet. Samtidigt står det klart att långvariga jämställdhetsutmaningar ännu kvarstår i Finland, bland annat gällande löneskillnader och våld mot kvinnor. År 2021 är jämställdhetsarbetet lika aktuellt som någonsin.

  Ingen ska utsättas för våld, utan varje fall är ett för mycket. Regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor är ett viktigt verktyg i bekämpande av våldet. Alla har rätt att leva ett liv i trygghet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

  Löneskillnaderna ligger ännu på ca 16 procent. Det är grundläggande att man ska få lika lön för lika och likvärdigt arbete, oavsett kön. För detta är regeringens likalönsprogram och åtgärder för att öka lönetransparensen centrala, säger Blomqvist. 

Den pågående coronapandemin har också en tydlig jämställdhetsdimension, som bland annat kan ses i påverkan på kvinnors sysselsättning, på fördelningen av ansvar för hushålls- och omsorgsarbe samt i förekomsten av familjevåld och våld mot kvinnor.

– Tyvärr vet vi att kriser kan förstärka underliggande problem. Vi kan inte tillåta att den här krisen för jämställdhetsarbetet bakåt. Regeringen har förbundit sig till att främja jämställdheten under alla omständigheter, och så även under den rådande pandemin, säger Blomqvist.

SFP i Österbotten: Motiverat att flytta valet

SFP i Österbotten anser att beslutet att flytta valet var motiverat och ansvarsfullt med tanke på smittspridningen och hälsosäkerheten. Institutet för hälsa och välfärds analys av epidemins framfart var avgörande för att valet ska flyttas.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten går till val med en stark kandidatuppställning

SFP i Österbotten lämnade på tisdagen in sammanlagt 494 kandidatförsäkran till kommunalvalet i femton kommuner.

Läs följande artikel