SFP i Österbotten går till val med en stark kandidatuppställning

SFP i Österbotten lämnade på tisdagen in sammanlagt 494 kandidatförsäkran till kommunalvalet i femton kommuner.

– Kandidatrekryteringen lyckades på flera håll i kretsen bättre än tidigare, trots utmaningarna med rådande coronarestriktioner. Intresset för samhällspåverkan har inte försvunnit någonstans vilket naturligtvis är glädjande, konstaterar kretsordförande Johanna Holmäng.

I bland annat Jakobstad, Vasa och Kaskö ställer SFP upp fler kandidater än i kommunalvalet 2017. Även partiets ungdomsorganisation Svensk Ungdoms kretsorganisation i Österbotten har lyckats rekordbra med rekryteringen av kandidater. Totalt sett representerar kandidaterna på årets lista mera mångfald än någonsin tidigare

– För oss är det viktigt att listan med kommunalvalskandidater återspeglar befolkningen i närsamhället. Vi har gjort ett bra jobb så här långt. Samtidigt ryms ännu fler kandidater med, säger kretsens viceordförande Henrik Antfolk och syftar till möjligheten att komplettera kandidatuppställningen fram till maj.   

– Vi vill rikta vårt varmaste tack till alla ute på fältet som aktivt rekryterat kandidater. Härifrån känns det gott att fortsätta kampanjen och vinna valet i juni, säger kretsens viceordförande Barbro Kloo

Blomqvist: Jämställdhetsarbetet behövs fortfarande

Idag den 8 mars uppmärksammas kvinnodagen. Vi kan vara stolta över hur långt Finland kommit gällande jämställdhet, inte minst tack vare kvinnorättsförkämpars och –organisationers outtröttliga arbete.Regeringens tydliga målsättning är att göra Finland till ett ledande land när det gäller jämställdhet. Samtidigt står det klart att långvariga jämställdhetsutmaningar ännu kvarstår i Finland, bland annat gällande löneskillnader och våld mot kvinnor. År 2021 är jämställdhetsarbetet lika aktuellt som någonsin.

Läs föregående artikel

SFP i Sibbo nominerade 17 nya kandidater

SFP i Sibbo har nominerat ytterligare 17 kandidater till kommunalvalet. På lokalavdelningens kandidatlista finns nu 43 kommunalvalskandidater i Sibbo.

Läs följande artikel