SFP i Österbotten: Motiverat att flytta valet

SFP i Österbotten anser att beslutet att flytta valet var motiverat och ansvarsfullt med tanke på smittspridningen och hälsosäkerheten. Institutet för hälsa och välfärds analys av epidemins framfart var avgörande för att valet ska flyttas.

– Situationen som landet befinner sig i är utmanande på många sätt. Tack vare vår lagstiftning och vårt demokratiska system kan vi känna oss trygga i att beslutet att flytta valet var i rådande läge det rätta, säger kretsordförande Johanna Holmäng.

SFP i Österbotten har fullt förtroende för vår partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Henriksson har under hela pandemitiden varit den som uttryckligen vaktat våra grundläggande rättigheter och hon fortsätter att göra det.

– Vi anser att den erfarenhet, kunskap och saklighet som Henriksson har är till stor nytta för den finländska befolkningen. Särskilt under speciella tider som dessa, säger Holmäng och fortsätter:

–  Vi är lyckligt lottade som lever i ett fritt och demokratiskt land. På det här sättet värnar vi också om att alla ska ha möjlighet att rösta, och rösta tryggt. För oss gäller det nu att fokusera på rådande läge i landet, minska smittspridningen och sedan ut och rösta i juni, avslutar Holmäng.

Niklas Guseff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

Niklas Guseff vill ställa upp på Svenska folkpartiets lista i kommunalvalet i Åbo.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Jämställdhetsarbetet behövs fortfarande

Idag den 8 mars uppmärksammas kvinnodagen. Vi kan vara stolta över hur långt Finland kommit gällande jämställdhet, inte minst tack vare kvinnorättsförkämpars och –organisationers outtröttliga arbete.Regeringens tydliga målsättning är att göra Finland till ett ledande land när det gäller jämställdhet. Samtidigt står det klart att långvariga jämställdhetsutmaningar ännu kvarstår i Finland, bland annat gällande löneskillnader och våld mot kvinnor. År 2021 är jämställdhetsarbetet lika aktuellt som någonsin.

Läs följande artikel