Blomqvist kandiderar i riksdagsvalet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, ställer upp i riksdagsvalet 2023.

– Jag värdesätter stort det förtroende jag har fått av väljarna i tidigare val och jag är mycket motiverad att fortsätta arbetet i riksdagen. Att få vara med och påverka och besluta om frågor för landets och Nylands bästa är ett förtroende jag tar på stort allvar, säger Blomqvist. 

– I regeringen har vi den här perioden hanterat stora utmaningar i form av först coronapandemin och sedan det allvarliga säkerhetspolitiska läget efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Vi har agerat resolut inom regeringen och det är viktigt att vi fortsätter det konsekventa arbetet för att stärka finländarnas trygghet och tillit. Med min erfarenhet är jag beredd att vara med och axla ansvar i de här och andra frågor även under kommande riksdagsperiod, fortsätter Blomqvist. 

Sitt kunnande och breda kontaktnät från regerings- och riksdagsarbetet vill Blomqvist använda för att fortsätta driva viktiga frågor, såsom främjande av företagsamhet, tryggande av jordbrukets verksamhetsförutsättningar och tillgången till en god vård och högklassig utbildning. Inom Nyland är det viktigt att hela regionen utvecklas – även de mindre städerna och landsbygden. 

– I Nyland har vi de bästa utvecklingsmöjligheterna, men samtidigt även speciella utmaningar. Det är mycket viktigt att regionens särdrag beaktas, att den svenskspråkiga servicen tryggas, att markägarnas rättigheter uppmärksammas och att infrastrukturen och servicen utvecklas inom hela regionen, framhåller Blomqvist.   

Som minister har Blomqvist arbetar brett med olika frågor och han betonar vikten av ett helhetsperspektiv och konstruktivt samarbete. 

– Inom regeringen representerar jag SFP i fyra ministerarbetsgrupper, där vi under regeringsperioden beslutit om centrala frågor som social- och hälsovårdsreformen och hanteringen av coronapandemin, sysselsättningsfrågor som att förbättra tillgången på arbetskraft, och viktiga klimat- och energipolitiska frågor som möjliggör den gröna omställning, tryggar självförsörjningen och samtidigt säkrar verksamhetsförutsättningarna för våra företagare och lantbrukare. 

Som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet har Blomqvist drivit viktiga värderingar inom regeringsarbetet – värderingar som i nuläget på många sätt kanske är mer aktuella än någonsin. 

– Betydelsen av samarbete och nordiska värderingar som demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och jämställdhet understryks ytterligare av den osäkra tid vi upplevt med pandemin och det förändrade säkerhetspolitiska läget. De senaste åren har visat att inget kan tas för givet och att vi aktivt måste stå upp för och främja våra värderingar. Det har därför känts speciellt givande att få driva mina ansvarsfrågor under regeringsperioden, konstaterar Blomqvist   

Blomqvist har varit riksdagsledamot i Nylands valkrets sedan 2007. Han är minister för nordiskt samarbete och jämställdhet sedan 2019. I riksdagen har han bland annat varit Svenska riksdagsgruppens ordförande, ordförande i framtidsutskottet och långvarig medlem i försvarsutskottet.

Nylander kandiderar i riksdagsvalet 2023

Statssekreterare Mikaela Nylander nomineras till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP i Nylands kretsmöte på torsdag kväll.

Läs föregående artikel

Otto Andersson kandiderar i riksdagsvalet 2023

Otto Andersson från Lovisa kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nylands valkrets.

Läs följande artikel