Blomqvist: Konkurrenskraften avgör industrins framtid

-Förbättrandet av den finländska industrins konkurrenskraft måste vara en prioritet i efterdyningarna av den senaste tidens nedläggningsbeslut som gjorts inom skogsindustrin, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Satsningar för att avhjälpa de akuta lokala problemen på grund av omställningen är viktiga, men med tanke på framtiden är det viktigaste att industrins konkurrenskraft är i skick för att vi ska kunna konkurrera internationellt. 

– Det är endast så vi kan försvara de existerande arbetsplatserna och skapa nya arbetsplatser, konstaterar Blomqvist med anledning av den senaste tidens nedläggningsbeslut som gjorts inom skogsindustrin.

– Det är näringslivet som skapar de nödvändiga arbetsplatserna. Statsmaktens roll är att skapa ett gott investeringsklimat och se till att nya innovationer och investeringar kan etableras och utvecklas i stället för de som upphör. Då ett stort företag överväger var de skall hålla kvar sin produktionskapacitet och var de skall göra nya investeringar är det många faktorer som inverkar. Finland har flera fördelar som ett tryggt och öppet samhälle, en god utbildningsnivå och en rätt väl fungerande infrastruktur. Regeringen arbetar med flera olika frågor som siktar mot att ytterligare förbättra läget. Satsningar har gjorts på trafikleder och i beslut om energipolitik eller skattepolitik är det alltid viktigt att beakta den internationella spelplanen, fortsätter Blomqvist.

– Satsningar på forskning- och utveckling har en stor betydelse för vår långsiktiga konkurrenskraft, men inverkar också på kort sikt eftersom det visar vår vilja att vara i framkanten gällande innovations- och utvecklingsarbete. Regeringens beslut från tidigare om att sänka industrins elskatter var ett viktigt beslut, men det är viktigt att vi fortsätter signalera att Finland är ett bra land att investera i, exempelvis genom vilka signaler vi ger industrin i form av förutsebara skattebeslut , säger minister Blomqvist.

– De viktigaste frågorna vi har på bordet i den pågående halvtidsrian gäller att fortsatt arbeta för en hållbar ekonomisk politik, konkurrenskraft och företagsvänlighet så att vi kan attrahera nya och ersättande investeringar och på det sättet förbättra sysselsättningen, avslutar Blomqvist.

Torvalds: ”Klimatlagen garanterar EU:s ledande roll i den globala omställningen till klimatneutralitet”

Efter förhandlingar som drog ut över hela natten, har Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet kommit överens om innehållet till EU:s gemensamma klimatlag.

Läs föregående artikel

Henriksson om stödpaketet till kultur- och evenemangssektorn: Ett oerhört viktigt paket!

Regeringen har i dag nått samförstånd om ett omfattande stödpaket för kultur- och idrottssektorn samt evenemangsbranschen. Målsättningen med paketet är att lindra den akuta krisen som dessa branscher befinner sig i till följd av de åtgärder som begränsat spridningen av coronaviruset. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket glad över beslutet.

Läs följande artikel