Henriksson om stödpaketet till kultur- och evenemangssektorn: Ett oerhört viktigt paket!

Regeringen har i dag nått samförstånd om ett omfattande stödpaket för kultur- och idrottssektorn samt evenemangsbranschen. Målsättningen med paketet är att lindra den akuta krisen som dessa branscher befinner sig i till följd av de åtgärder som begränsat spridningen av coronaviruset. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket glad över beslutet.

– Kultur- och evenemangssektorn har haft det oerhört tufft under denna pandemi. Många företagare, frilansare och anställda har tvingats leva i osäkerhet och utan tillräckliga inkomster sedan krisen började. Det här är ett viktigt och efterlängtat paket, säger Henriksson. 

Stödpaketet är uppbyggt så att det beaktar sektorernas mångfald och olika former av kulturaktörer, så att såväl företagare som frilansare nu kan få stöd. Dessutom stöds bland annat olika typer av kulturinstitutioner, kulturföreningar, sommarteatrar och föreningshus. Också olika slags idrottsföreningar och idrottsevenemang kan få stöd.

– Kultur- och idrottssektorn samt evenemangsbranschen har lidit oskäligt mycket och är värda detta stöd. Det finns ett stort uppdämt behov bland oss människor att få njuta av kultur i alla dess former och vara med om gemensamma upplevelser. Vi är många som ser framemot att få gå på teater, konserter, fotbollsmatcher och andra evenemang där vi kan njuta av konst, musik och idrott tillsammans igen. Den exit-strategi vi presenterade i morse bäddar för att också det skall bli möjligt, så snart coronavirusläget tillåter det, avslutar Henriksson.

Blomqvist: Konkurrenskraften avgör industrins framtid

-Förbättrandet av den finländska industrins konkurrenskraft måste vara en prioritet i efterdyningarna av den senaste tidens nedläggningsbeslut som gjorts inom skogsindustrin, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs föregående artikel

Norrback hoppas att vargstammen kan regleras effektivare i framtiden

Behandlingen av medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt inleddes i jord- och skogsbruksutskottet. På tisdagens offentliga hörande medverkade initiativtagarna till medborgarinitiativet, experter från Naturresursinstitutet (Luke), Finlands Viltcentral och tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriet. 

Läs följande artikel