Torvalds: ”Klimatlagen garanterar EU:s ledande roll i den globala omställningen till klimatneutralitet”

Efter förhandlingar som drog ut över hela natten, har Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet kommit överens om innehållet till EU:s gemensamma klimatlag.

– Vi talar om ett historiskt resultat. EU har äntligen nått ett gemensamt avtal för att säkerställa att vi verkligen når den ambitiösa men nödvändiga målsättningen om klimatneutralitet 2050, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Klimatlagens grundsyfte är just, att genom konkreta delmålsättningar och riktlinjer för överenskomna fokusområden, säkerställa att klimatneutralitetsmålsättningen nås.

En av delmålsättningarna är att minska EU:s koldioxidutsläpp till 2030 med ca 57 procent från utsläppsnivån år 1990. Resultatet kan ses som en kompromiss mellan Europaparlamentets förslag på 60 procent samt rådets och kommissionens förslag på 55 procent. Torvalds, som fungerar som koordinator i Europarlamentets miljöutskott för sin grupp Renew Europe samt fungerat som gruppens ansvariga förhandlare i klimatlagsförhandlingarna, har från början till slut följt och påverkat diskussionen från nära håll.

– Det är klart att de flesta Europaparlamentarikerna gärna sett att rådet och kommissionen hade vågat ta en mer ambitiös ståndpunkt i frågan men det var ingen överraskning att Europaparlamentets förslag stötte på hårt motstånd, speciellt bland vissa medlemsländer. Med tanke på förhandsförväntningarna tycker jag att vi som européer kan vara nöjda och stolta över att vi nått ett avtal som gör Europa till den första kontinenten med en praktisk plan på hur vi ska nå klimatneutralitet, poängterar Torvalds.

Kolbudgeten är en av de punkterna i klimatlagen som krävt de längsta förhandlingarna och som Torvalds kämpat hårt för.

– Jag är oerhört glad över att kolbudgeten, som baserar sig på EU:s återstående andel koldioxidutsläpp under Parisavtalet, finns med som en central del av klimatlagen. Kolbudgeten behövs för att industrin och företagen ska kunna göra vettiga långsiktiga planer, för att skapa stabilitet och mod att investera. Att uppnå klimatmålet kräver stora investeringar, påminner Torvalds.

Den godkända klimatlagen kommer genast att få en synlig möjlighet att påverka andra länder runt världen till liknande engagemang. Redan imorgon ordnar USA:s president Joe Biden ett klimattoppmöte för 40 världsledare, på Parisavtalets 5-årsdag. Under detta möte förväntas Biden även presentera USA:s plan till klimatneutralitet. EU:s färskt godkända lagstiftning ökar världens förväntningar på USA. 

EU har ändå inte lång tid att andas ut och följa med andra länders potentiella målsättningar. Den godkända klimatlagen kommer att synas i alla kommissionens kommande lagförslag, som förväntas nå Europarlamentet i sommar. Därefter följer det mer specifika lagstiftningsarbetet, med grunden i den godkända klimatlagen.

 

Bergqvist vill se smidigare tillståndsprocesser för inhemsk fiskodling

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om hur regeringens målsättning om att öka konsumtionen av inhemsk fisk ska säkerställas och hur inhemsk fiskodling kunde främjas. Spörsmålet har även undertecknats av riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP) och Mikko Ollikainen (SFP).

Läs föregående artikel

Blomqvist: Konkurrenskraften avgör industrins framtid

-Förbättrandet av den finländska industrins konkurrenskraft måste vara en prioritet i efterdyningarna av den senaste tidens nedläggningsbeslut som gjorts inom skogsindustrin, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs följande artikel