Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: HUS nya sparlista är en kalldusch för våra regionala sjukhus

HUS centralförvaltning presenterade idag ett nytt förslag om nedskärningar inom sjukvården. Förslaget skulle drabba regionsjukhusen i Nyland hårt. Bland annat föreslås en avveckling av den jourande ortopedin vid Borgå och Lojo sjukhus. Den jourande ortopedin står för kirurgisk vård efter bilolyckor och andra stora trauman och har operationsberedskap dygnet runt. Även sjukhuset i Raseborg hotas av omorganiseringar.

Enligt HUS styrelsemedlemmar Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) och Karin Cederlöf (SFP) kan nedskärningarna under inga som helst omständigheter godkännas. SFP motsätter sig kraftigt HUS förslag som skulle ha förödande konsekvenser för både Östra och Västra Nyland.

Utgångspunkten för programmet är att ägarna, det vill säga de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad, är beredda att höja ramarna för budgeten med 9 miljoner euro. Åtgärdsprogrammets del som handlar om omprofilering och strukturella förändringar i servicenätet uppgår till 6,4 miljoner euro.
– 9 miljoner räcker inte. Vi önskar fortfarande att ägarna kunde se över ramarna och hitta några miljoner till. Det viktigaste skulle vara att nu trygga finansieringen så att inga nedskärningar i servicenätet behöver göras. Att avveckla ens delar av jourverksamheten är början på slutet för Borgå och Lojos sjukhus. Följderna av en sådan avveckling kan vara mycket drastiska för våra regioner, säger Blomqvist-Valtonen

I det program som HUS ledning föreslår finns åtgärder som sammanlagt skulle generera cirka 86 miljoner euro. Nedskärningar och inbesparingar står för cirka 76 miljoner medan den resterande delen utgörs av högre patientavgifter, ett produktivitetsprogram och nedskärningar i bland annat forskningsanslag.
– Vi kan inte godkänna en nedläggning av ortopedjourerna i Borgå och Lojo. Åtgärderna är ett steg i ledet att trappa ner verksamheten vid våra regionalsjukhus. Vi motsätter oss också en omorganisering vid Raseborgs sjukhus med så här kort varsel och utan insyn i vad omorganiseringen konkret skulle innebära, säger Cederlöf. 

HUS-sammanslutningens styrelse skall ta ställning till den nu föreslagna åtgärdslistan på sitt styrelsemöte på måndag 17.10. SFP har två representanter i HUS-sammanslutningens styrelse, Elin Blomqvist-Valtonen som representerar Östra-Nylands välfärdsområde och Karin Cederlöf som representerar Västra-Nylands välfärdsområde

Tilläggsinfo: 

Elin Blomqvist-Valtonen
0407753040
elin@elinblomqvist.fi

Karin Cederlöf
0504949780
karin@karincederlof.fi 

Blomqvist: Kvarkenområdet är ett utmärkt exempel på gränsöverskridande nordiskt samarbete

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, lyfter fram det gränsregionala samarbetet som en styrka i det nordiska samarbetet. Ett tätt gränsöverskridande samarbete ger många fördelar och främjar den nordiska visionen om att vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Läs föregående artikel

Wickström: Rätt beslut att trygga Lojo BB och Lojo, Borgå och Malms jourer – nu måste resterande service vid Lojo, Borgå och Raseborg räddas!

Henrik Wickström, andra vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområdes styrelse och SFP:s vice ordförande, är nöjd över att Lojo BB, Lojos, Borgås och Malms samjourer inte längre finns med på sparlistan som HUS styrelse ska ta ställning till inkommande måndag.

Läs följande artikel