Blomqvist: Nordiskt samarbete även i COVID-19-krisen

Regeringen beslutade idag att förlänga tiden för beslutet om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna till Sverige och Norge samt om begränsning av trafiken. I fortsättningen tillåts fortfarande den mest nödvändiga pendeltrafiken och alla som anländer till Finland är skyldiga att följa finska hälsomyndigheternas anvisningar. Det här är nödvändigt för att dämpa smittspridningen så att sjukvårdskapaciteten i norra Finland räcker till.

– Som nordisk samarbetsminister är det viktigt för mig att värna om det  nordiska samarbetet även i undantagstider. Trafiken mellan Sverige och Finland i norr är nu begränsad, men gränsen är inte och har aldrig varit helt stängd. Lösningarna och begränsningarna för dem som rör sig över gränsen är gjorda i samförstånd med Sverige och Norge och det är viktigt att vi verkar tillsammans, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. 

– Som ett resultat av genuint nordiskt samarbetet är Sverige och Finland överens om vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas och dessutom har Sverige nu förbundit sig till att sjukvårdskapaciteten i Norrbottens län, inklusive intensivvård, vid behov också ska kunna användas för vård av finländska patienter.

– År 2021 tar Finland över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Jag är mån om att COVID-19-krisen senast då analyseras ur en samnordisk synvinkel. Vi måste dels se till att få bort eventuella nya gränshinder som uppstått, men också se över hur vi kan fördjupa och stärka samarbetet för att möta framtida utmaningar. 

Henriksson om Raseborgsbeslutet: Mycket kortsiktigt av HUS

HUS styrelse har på sitt möte idag beslutat att lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är besviken på hur kortsiktigt HUS styrelse tänker.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Viktigt beslut för inhemsk matproduktion

Regeringen har fattat ett viktigt beslut med tanke på den inhemska försörjningsberedskapen, den inhemska matproduktionen och odlarnas verksamhetsmöjligheter. Beslutet innehåller en förteckning över de näringar och uppgifter där det är nödvändigt att kunna få in utländsk arbetskraft, trots de restriktioner som finns på grund av coronaviruset.

Läs följande artikel