Blomqvist: Viktigt beslut för inhemsk matproduktion

Regeringen har fattat ett viktigt beslut med tanke på den inhemska försörjningsberedskapen, den inhemska matproduktionen och odlarnas verksamhetsmöjligheter. Beslutet innehåller en förteckning över de näringar och uppgifter där det är nödvändigt att kunna få in utländsk arbetskraft, trots de restriktioner som finns på grund av coronaviruset.

Det kanske kom som en överraskning för många hur beroende vi är av den utländska arbetskraften inom primärproduktionen, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhetsfrågor.

Årligen kommer ca 15 000 utländska säsongsarbetstagare till Finland för att arbeta inom trädgårds-, bär- och växthusodlingen eller inom fiskenäringen. De flesta är kunniga personer som återvänder år efter år och behöver därför inte en omfattande vägledning för sina uppgifter.

Det har varit viktigt att vi i regeringen nu dragit upp riktlinjerna för de åtgärder som krävs för att kunna få i varje fall en del av den nödvändiga arbetskraften hit och att jordbruks- och trädgårdssektorn samt fiskerinäringen noterats i förteckningen över kritiskt viktiga områden. Samtidigt behöver branschen också inhemska arbetstagare, vi klarar oss inte enbart med den utländska.   Vi vill signalera att det här är en möjlighet för sådana som nu behöver inkomster.

Utmaningen är hur man helt fysiskt skall få utländsk arbetskraft hit och dessutom måste vi försäkra oss om att de som kommer hit gör det via karantän. Det faller på arbetsgivarens lott att ordna med transporterna och att garantera karantänsliknande förhållanden, men regeringens beslut gör detta möjligt för de som kommer hit för jobb inom primärsektorn.

Det var ytterst viktigt att regeringen så snabbt kunde göra den här linjedragningen. Dels behövs en stor del av arbetskraften nu när odlingssäsongen inleds, men dessutom garanterar detta att odlarna har möjlighet att få den arbetskraft de behöver för upptagning, skörd och plockning av bär, grönsaker och andra produkter, säger Blomqvist.

 

Blomqvist: Nordiskt samarbete även i COVID-19-krisen

Regeringen beslutade idag att förlänga tiden för beslutet om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna till Sverige och Norge samt om begränsning av trafiken. I fortsättningen tillåts fortfarande den mest nödvändiga pendeltrafiken och alla som anländer till Finland är skyldiga att följa finska hälsomyndigheternas anvisningar. Det här är nödvändigt för att dämpa smittspridningen så att sjukvårdskapaciteten i norra Finland räcker till.

Läs föregående artikel

Torvalds: Vi kan vara solidariska utan euroobligationer

Europeisk solidaritet krävs för den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin – men nya experiment med så kallade euroobligationer är knappast den rätta formen.Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) inför parlamentets extrainsatta plenum den 16 april.

Läs följande artikel