Blomqvist: Oacceptabla förslag av HUS!

HUS har idag (28.9) kommit ut med ett förslag om att dramatiskt minska verksamheten i de mindre sjukhusen i Nyland. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet samt riksdagsledamot, Thomas Blomqvist, ser dessa förslag som oacceptabla.

– Närsjukhusen har en viktig roll och deras verksamhet ska utvecklas, inte avvecklas som HUS nu föreslår. Det handlar bokstavligen om livsviktiga enheter och utan dem utsätter man dem som behöver vård för större risker, konstaterar Blomqvist.

Enligt HUS förslag skulle sjukvården utanför huvudstadsregionen försämras avsevärt.

– Nu måste välfärdsområdena i Nyland förhandla med HUS för att hitta lösningar som tryggar också de små sjukhusens verksamhetsförutsättningar. Enligt lag har alla, utan diskriminering, rätt till jämlik sjukvård. Detta äventyras om sjukvården centreras till de större sjukhusen som ligger i huvudstadsregionen, säger Blomqvist.

– Välfärdsområdena har ansvar för vård och omsorg från och med 1.1.2023 och därför måste nu välfärdsområden och HUS diskutera och förhandla så att man kommer fram till bättre lösningar än dem som HUS presenterat idag, avslutar Blomqvist. 

 

Wickström: HUS sparförslag är oacceptabla – vi behöver regionsjukhusens verksamhet i Borgå, Lojo och Raseborg!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över den lista på nedskärningar i servicen som publicerades i dag i samband med att HUS-sammanslutningens styrelses föredragningslista publicerades. Styrelsen kommer att ha möte på måndagen och på förslag finns bl.a. nedskärningar i personalförmåner, nedläggningen av Borgå dygnet runt samjour, nedläggningen av dygnet runt samjour och bb i Lojo samt förändringar i Raseborgs allmänna läkarjour.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Abortlagstiftningen tar ett viktigt steg mot 2020-talet!

Social- och hälsovårdsutskottet har idag fått färdigt sitt betänkande över medborgarinitiativet EgenVilja2020 - Vi uppdaterar abortlagen till 2020-talet!. Utskottet har jobbat med ärendet ända sedan våren och har hört ett stort antal sakkunniga inom området, av vilka de flesta har understött reformbehovet. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är mycket nöjd över att majoriteten av utskottet ville göra ändringar i lagen utgående från initiativet och inte vänta på en möjlig helhetsreform.

Läs följande artikel