Wickström: HUS sparförslag är oacceptabla – vi behöver regionsjukhusens verksamhet i Borgå, Lojo och Raseborg!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över den lista på nedskärningar i servicen som publicerades i dag i samband med att HUS-sammanslutningens styrelses föredragningslista publicerades. Styrelsen kommer att ha möte på måndagen och på förslag finns bl.a. nedskärningar i personalförmåner, nedläggningen av Borgå dygnet runt samjour, nedläggningen av dygnet runt samjour och bb i Lojo samt förändringar i Raseborgs allmänna läkarjour.

-Att gå åt regionsjukhusen och personalförmåner är absurt. Det här är något som inte kan verkställas. Jag är verkligen bestört över det här förslaget. Med de här åtgärderna kan vi inte erbjuda den vård som invånarna behöver. Det här skulle vara fortsättning på HUS centraliseringspolitik vilket jag inte kan godkänna. Lojo bb eller jouren kan inte läggas ned, samma gäller jouren i Borgå och Raseborgs allmänna läkarjour. Att gå åt personalförmåner i den här situation, säger Wickström som också fungerar som andra viceordförande i styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde. 

Wickström betonar att regionsjukhusens verksamhet behövs. Han säger att Raseborgs jour har speciallov av social- och hälsovårdsministeriet. 

-Vi har inte haft en diskussion om HUS ekonomiska situation i vårt välfärdsområdes styrelse efter sommaren. Jag hoppas att HUS-sammanslutningens styrelse inte går in för akuta nedskärningar utan skickar bollen över till välfärdsområdena för diskussion. Nu måste vi diskutera de ekonomiska problemen staten. Det här sänder en olycklig signal till personalen och till alla som bor i Nyland och i Helsingfors. Nu har det här gått för långt, säger en upprörd Wickström. 

Wickström har tidigare varit orolig över finansieringsläget i välfärdsområdena. Wickström understryker att det här är något som SFP under en längre tid varit orolig över. Han poängterar att målsättningen med reformen var att välfärdsområdena inte inledningsvis skulle bli tvungna att göra några nedskärningar. 

-Nu bör vi fokusera på det väsentliga vilket är att få verksamheten igång och lönerna utbetalda till personalen. Vimåste även hitta nödlösningar för att få ekonomin i balans vilket dock är kortsiktigt, anser Wickström. 

Wickström är medveten om att situationen är svår och enligt honom finns det några lösningar för att lösa HUS ekonomiska problem. 

-Ett förslag skulle vara det att staten beviljar tilläggsanslag till välfärdsområdena. Sedan vill jag att man än går igenom de ekonomiska kalkylerna för HuS och välfärdsområdena med beaktande den senaste situationen med bl.a. universitetssjukhusfinansieringen. Jag vill att välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad för en gemensam diskussion över hur HUS finansiering ska lösas. Sedan kommer välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors att behöva ekonomiskt stöd. Att montera ned den största aktören som erbjuder specialsjukvårdstjänster är inte klokt ur hela Finlands perspektiv. Det behövs nu besked från ansvariga ministerierna, säger Wickström.

Rehn-Kivi: En krisgrupp som lyssnar till vårdarna behövs

Alla människor ska ha rätt till vård av god kvalitet och vård där människovärdet respekteras. Alla ska också ha rätt att göra ett meningsfullt jobb, trivas på sin arbetsplats och känna att de haft förutsättningar att göra sitt bästa, sade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i riksdagens interpellationsdebatt om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Oacceptabla förslag av HUS!

HUS har idag (28.9) kommit ut med ett förslag om att dramatiskt minska verksamheten i de mindre sjukhusen i Nyland. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet samt riksdagsledamot, Thomas Blomqvist, ser dessa förslag som oacceptabla.

Läs följande artikel