Blomqvist: Regeringen är en sann nordist och jämställdhetskämpe

Minister för nordiskt samarbetet och jämställdhet, riksdagsledamot Thomas Blomqvist lyfte i sitt anförande på Svenska folkpartiets partidag i Vasa regeringsprogrammets starka nordiska profilering och jämställdhetspolitik.

– De nordiska länderna är Finlands naturligaste och närmaste internationella samarbetsparter. Så står det i regeringsprogrammet och så är det. De nordiska länderna är ändå också så mycket mer än bara det. Dessa länder delar samma värderingar om demokrati, öppenhet och välfärdsstaten. De är samhällen som bygger på starkt förtroende människor emellan, säger minister Blomqvist.

Det att regeringen har en minister för nordiskt samarbetet och jämställdhet, ämnesområden som ofta tidigare kombinerats vid sidan om någon portfölj, visar på ett tydligt engagemang i just dessa frågor. Regeringsprogrammet tar på ett historiskt sätt ställning för jämställdhetsfrågor.

– Jämställdhet är ett nordiskt varumärke. Det är tydligt att denna regerings intentioner är ambitiösa. Bland annat lyfts jämstäldheten fram i utrikes- och säkerhetspolitiken, ett jämställdhetsprogram kommer att utarbetas, regeringen förbinder sig att främja jämställdheten i budgetprocessen och i alla viktiga reformer, lönejämställdheten ska främjas och åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor ska utarbetas,, säger Blomqvist.

– Vi har all orsak att vara nöjda med regeringsprogrammet. Det är uppenbart att SFP lämnat sina spår i programmet. Jag är glad för att få ansvara för två så viktiga frågor som Norden och jämställdheten. Det är två frågor som har en naturlig koppling, säger Blomqvist.

Läs hela talet här.

Henrik Wickström vill bli vice ordförande för SFP

Henrik Wickström från Ingå ställer upp i valet till vice ordförande för Svenska folkpartiet. Efter ett strålande resultat i riksdagsvalet med 3265 röster i Nyland och i EU-valet med 6078 röster vill han nu vara med och leda partiet.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: En rörelses själ ligger i dess värderingar

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz fokuserade i sitt tal på Svenska folkpartiets partidag i Vasa på partiets värderingar och framtid.

Läs följande artikel