Adlercreutz: En rörelses själ ligger i dess värderingar

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz fokuserade i sitt tal på Svenska folkpartiets partidag i Vasa på partiets värderingar och framtid.

– Under hela sin snart 120 år långa existens har SFP som parti försvarat fri konkurrens och marknadsekonomin. Vi kan med goda skäl kalla oss ett företagarparti. Samtidigt har vi medvetet jobbat för en nordisk välfärdsmodell, för att trygga minoriteters rättigheter. Vi är ett liberalt parti som försvarar jämställdhet, mänskliga rättigheter – alla människors lika värde, säger Adlercreutz.

Adlercreutz kommer som gruppordförande att fokusera på ett gott samarbete mellan riksdagsgruppen, ministrarna och i riksdagen över partigränserna.

– En rörelses själ ligger i dess värderingar. När vi nu inleder en ny riksdagsperiod är det viktigt att vi använder tillräckligt mycket tid till att klargöra vårt partis strategi och värderingar – vart vi vill komma. Att vi använder tid till att fundera på hur vi helt konkret kan få vårt program att bli verklighet, säger Adlercreutz.

Adlercreutz betonade i sitt tal att SFP är en inkluderande folkrörelse med aktiva runt om i hela Finland och att det finns en klar beställning på SFPs politik.

– Vår kärnuppgift är att göra vår värdegrund och våra tankar synliga för så många finländare som möjligt. När idéerna är i centrum skall det inte ha betydelse var den som talar står. Vare sig man bor i Kuopio, Rovaniemi, Jakobstad eller Helsingfors skall man känna att man är i centrum av beslutsfattandet. Det är jämlikhet, avslutar Adlercreutz.

Läs talet i sin helhet här.

Blomqvist: Regeringen är en sann nordist och jämställdhetskämpe

Minister för nordiskt samarbetet och jämställdhet, riksdagsledamot Thomas Blomqvist lyfte i sitt anförande på Svenska folkpartiets partidag i Vasa regeringsprogrammets starka nordiska profilering och jämställdhetspolitik.

Läs föregående artikel

Henriksson: SFP vill växa!

SFP går till partidag med både ett gott riksdagsval och europaparlamentsval bakom sig.

Läs följande artikel