Blomqvist: Regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden

Sysselsättningsgraden borde vara minst 75 procent, men allra helst omkring 80 procent som i våra nordiska grannländer.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden och föreslår därför misstroende mot regeringen.

– Finland behöver mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men regeringen har misslyckats på den punkten. Att göra det möjligt att ingå lokala avtal skulle underlätta för småföretag att anställa fler människor, sade Thomas Blomqvist i tisdagens riksdagsdebatt om oppositionens interpellation.

SFP deltar inte i Socialdemokraternas, Vänsterförbundets, Grönas och Sannfinländarnas interpellation mot regeringen, men föreslår däremot en egen kläm om misstroende mot regeringen, men med andra motiveringar.

Svenska riksdagsgruppen gläder sig över att sysselsättningsgraden har stigit till 72 procent, mycket tack vare uppgången i den globala ekonomin.

– Vi måste ändå lägga ribban ännu högre. Sysselsättningsgraden borde vara minst 75 procent, men allra helst omkring 80 procent som i våra nordiska grannländer, sade Blomqvist.

Regeringen har inte lyckats ro i land en familjeledighetsreform. Den skulle behövas för att få ett mer jämställt arbetsliv.

– Familjeledighetsreformen behövs också för att förbättra möjligheterna att sysselsätta sig och att ta emot jobb, sade Blomqvist.

SFP kritiserar regeringen för att bromsa den ekonomiska utvecklingen genom att hålla fast vid behovsprövningen av utländsk arbetskraft.

– Vi i SFP tror att företagen själva vet bättre hurudana medarbetare de behöver. Varför har regeringen inte slopat behovsprövningen av utländsk arbetskraft – trots att den är medveten om problemet?

– Det är allmänt känt att många lediga jobb och jobbsökande inte möts. Också arbetsförmedlingen måste förnyas genom att privata arbetsförmedlare kompletterar tjänsterna i offentlig regi, sade Blomqvist.

Henriksson: Slopa språkförsöket med frivillig skolsvenska

Nu har ytterligare en kommun dragit sig ur och det är bara fyra kommuner kvar. Hela försöket håller på att bli en fars.

Läs föregående artikel

Henriksson: En särlösning på lagnivå krävs för att trygga Kårkulla

För personer med funktionsnedsättning är det ytterst viktigt att få service på sitt modersmål.

Läs följande artikel