Blomqvist: Stödpaket för lantbrukssektorn är nödvändigt

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens beslut om att bereda ett stödpaket på 300 miljoner euro för jordbrukssektorn. Regeringen ska i brådskande ordning bereda åtgärder som ska underlätta den lönsamhetskris som förvärrats av Rysslands anfall mot Ukraina, och stärka den nationella försörjningsberedskapen.

– Vi måste trygga vår inhemska matproduktion och självförsörjningsgrad. Lantbruket befinner sig i en djup lönsamhetskris, och utan åtgärder finns en stor risk att flera lantbruksproducenter måste sluta sin verksamhet. Förutom den personliga kris det här skulle medföra för de berörda inom branschen, handlar det också om att trygga vår livsmedelsförsörjning. Därför är det paket som nu bereds av enorm betydelse, säger Blomqvist.

– För att trygga vår inhemska matproduktion och försörjningsberedskap behövs också långsiktiga lösningar. Lantbrukssektorn befann sig i en väldigt utmanande situation redan före den ryska anfallet på Ukraina. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att trygga vår inhemska livsmedelsproduktion i alla lägen också på lång sikt, avslutar Blomqvist.

Adlercreutz: Jätteinvesteringar till Esbo och Kyrkslätt gagnar både klimat och näringsliv

Microsoft kommer att bygga ett datacenterområde i huvudstadsregionen som kommer att bestå av två separata datacenter i Esbo och i Kyrkslätt. Fortum kommer att återvinna spillvärme från kylningen av datacentrens servrar och omvandla det till fjärrvärme som sedan kommer att brukas i huvudstadsregionen. Företagen meddelade om samarbetet idag. Anders Adlercreutz, ordförande för svenska riksdagsgruppen, gläds åt det unika gemensamma projektet.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Arbetet för jämställdhet är särskilt viktigt under kriser

Den 19 mars uppmärksammas Minna Canthdagen och jämställdhetsdagen. Årets jämställdhetsdag infaller samtidigt som ett krig pågår i Europa.

Läs följande artikel