Blomqvist: Viktigt att stödja företagen

Minister Thomas Blomqvist betonar att de företag som har svårigheter ska få hjälp att klara sig ur coronakrisen. Regeringen har tagit till ett flertal åtgärder för att företagen ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också långsiktigt.

– Välmående företag, som hamnat i svårigheter ska inte behöva gå i konkurs som en följd av den oväntade coronavoruskrisen, som företagen inte kunnat rå för. Det är viktigt att vårt näringsliv ges möjligheter att tänka även på tiden efter corona, och att näringslivet även förblir mångsidigt. Därför har regeringen gått in för olika former av stöd till allt från ensamföretagare till storföretag, säger minister Thomas Blomqvist.

Den andra tilläggsbudgeten för 2020, som behandlas i riksdagen idag, utvidgar coronafinansieringen till företag. Tilläggsbudgeten innehåller ett tillägg på 450 miljoner euro för företagsfinansiering i form av understöd.

– Förutom de stödbelopp som betalas ut till företagen ser regeringen ännu över hur och på vilka grunder stöd betalas ut. Stöd ska betalas ut rättvist till de som verkligen är i behov av det för att kunna fortsätta en fungerande verksamhet.

Våga ställa upp

Jag kände till det lokala beslutsfattandet från samhällsläran i skolan. Men det är en annan sak att själv möta det som deltagare och beslutsfattare, säger Henrik Wickström.

Läs föregående artikel

Vad kommer efter krisen?

I USA hade coronakrisen någonting gemensamt med klimatkrisen: en utbredd politisk ovilja att acceptera forskarnas återkommande varningar.

Läs följande artikel