Torvalds: Vi kan vara solidariska utan euroobligationer

Europeisk solidaritet krävs för den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin – men nya experiment med så kallade euroobligationer är knappast den rätta formen.Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) inför parlamentets extrainsatta plenum den 16 april.

Europaparlamentets grupper arbetar just nu med förberedelser inför parlamentets extrainsatta plenum. Den liberala gruppen Renew Europes resolution om åtgärder i coronakrisen väntas bli grundplåten för parlamentets beslut, och Nils Torvalds, som fungerar som Renews koordinator i miljöutskottet, ser utsikter för en handlingskraftig och ansvarsfull resolution.

– Ett så här stort paket med åtgärder i dagens mycket allvarliga situation förutsätter förstås en hel del kompromisser. Jag tror ändå att vi för parlamentet kan presentera en rimlig plan, som därtill kan hålla vad den lovar.

Enligt Renew Europes resolution vidtar EU ett stort antal omedelbara åtgärder för att stöda bland annat medlemsländernas hälso- och sjukvårdsresurser i den pågående krisen.Därtill föreslår Renew att parlamentet klubbar ett massivt ekonomiskt stödpaket för att lindra effekterna av en väntad recession.

– Särskilt med tanke på de mindre europeiska företagens utsatta ställning behövs snabba och omfattande stimulansåtgärder, säger Nils Torvalds.

Han framhåller att sådana åtgärder, som finansieras genom bland annat en utökad EU-budget, förutsätter ett mått av europeisk solidaritet. Samtidigt understryker han att solidariteten nu bäst kommer till utryck genom beprövade och existerande verktyg.

– De rikaste medlemsländerna måste ta sitt ansvar och betala mest i den rådande situationen. Så kallade euroobligationer, som skulle låta alla euroländer dra nytta av främst Tysklands goda kreditvärdighet, öppnar däremot upp en rad besvärliga situationer, som jag inte tror att förespråkarna har tänkt igenom tillräckligt noga.

– Därtill är det knappast möjligt att ställa ut och sälja sådana obligationer i den takt som krisen kräver att vi agerar, säger Nils Torvalds.

Renew Europe och miljöutskottet har i detta skede av coronakrisen stort fokus på snabba åtgärder för att minimera virusspridningen och antalet dödsfall i medlemsländerna.
Nils Torvalds poängterar att gruppens och utskottets ambitiösa klimatmål samtidigt kvarstår.

– Coronakrisen har satt även EU:s gröna giv och arbetet med klimatlagen under press. Jag vill vara tydlig med att målsättningen om ett klimatneutralt EU år 2050 ligger fast, och att krisen inte är någon ursäkt för att fortsätta i gamla, ohållbara hjulspår.

Blomqvist: Viktigt beslut för inhemsk matproduktion

Regeringen har fattat ett viktigt beslut med tanke på den inhemska försörjningsberedskapen, den inhemska matproduktionen och odlarnas verksamhetsmöjligheter. Beslutet innehåller en förteckning över de näringar och uppgifter där det är nödvändigt att kunna få in utländsk arbetskraft, trots de restriktioner som finns på grund av coronaviruset.

Läs föregående artikel

Strand: Framtidsutredningar inger hopp

Framtidsutskottet inleder tre utredningsprojekt i anslutning till coronaviruspandemin. Utredningsprojekten bedömer bland annat vilka teknologier som har visat sig vara de viktigaste i bekämpningen av pandemin, hur vårt framsynssystem lyckades med att upptäcka coronapandemin och hur man reagerade på framsynsanalysen. Utskottet har även inlett en sektorsövergripande utfrågning av sakkunniga om konsekvenserna av coronapandemin inom olika sektorer i samhället.

Läs följande artikel