Bergqvist: Kultur- och evenemangsbranschen behöver komma igång och få stöd!

– Det är många av oss som väntar på att få gå på teater, konserter och olika sorters evenemang igen. Men för att vi ska kunna besöka dessa evenemang behövs yrkesmänniskorna som jobbar för att förverkliga dem. För att inte gå miste om all yrkeskunskap som finns inom kultur- och evenemangsbranschen måste branschen nu få stöd.

Det här poängterade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) vid kultur- och evenemangsbranschens demonstration framför Riksdagshuset på torsdag. Bergqvist förstår branschens oro och önskar att verksamheten skulle komma igång igen så fort som möjligt.

– Restriktioner är undantag och kan inte längre på samma sätt motiveras med att säkra människors liv och hälsa i och med att över hälften av finländarna redan vaccinerats. Nu är det hög tid att lyssna till branschens nödrop och stöda kulturen, säger Bergqvist.

Kultur- och evenemangsbranschen efterlyser även bättre förutsättningar för branschen, bättre socialskydd och en tryggad ställning för frilansare. 

– Problemet är att många ser kulturarbete som en hobby och inte ett yrke. Att få utöva sitt yrke är en grundläggande rättighet och det gäller även hela kultur- och evenemangsbranschen, säger Bergqvist.

Borgarsdóttir Sandelin: Förbättra barnmorskornas arbetssituation

Helsingfors stadsfullmäktigeledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin lämnade in en fullmäktigemotion om att förbättra barnmorskornas arbetsmiljö vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) . Motionen samlade ett tillräckligt antal namnteckningar av övriga fullmäktigeledamöter och fortskrider nu till vidarebehandling.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Nya läropliktslagen har glömt bort eleverna i skärgården!

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Det har visat sig att kriterierna för att en läropliktig ska beviljas inkvarteringsersättning inte tar förhållandena i skärgården och på glesbygden i beaktande. Bergqvist frågar i spörsmålet hur situationen kunde rättas till.

Läs följande artikel