Borgarsdóttir Sandelin: Rikta inte ilska eller hat gentemot ryskspråkiga i Finland

Flera ryskspråkiga och personer med rysk bakgrund, som bor i Finland upplever oro på grund av Rysslands invasion av Ukraina. En del av dem berättar att de blivit utsatta för fientligt beteende bland annat på offentliga platser. Det här kommer fram i en förfrågan gjord av Helsingin Sanomat. Även Mannerheims barnskyddsförbund bekräftar att flera barn och unga med rysk bakgrund nu utsatts för mobbning.

– Situationen är svår för alla. Det är ändå viktigt att vi inte riktar ilska eller hat gentemot våra medmänniskor, så som ryssar som bor i Finland. Det är bra om situationen kan diskuteras på såväl arbetsplatser som i skolor, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin

– Rättvisa och likabehandling är en del av vår värdegrund, som vi också kräver av andra. Därför måste vi nu om någonsin visa att vi lever som vi lär. Finland är en stark demokrati och till en stark demokrati hör respekt för minoriteters rättigheter.

– Var och en av oss kan främja ett gott diskussionsklimat och respekterande samt garantera en säker vardag för alla som bor i Finland

Blomqvist: En ambitiös klimatlag stöder våra klimatmål

Regeringen avlät i dag sitt lagförslag gällande Klimatlagen. Senaste vecka publicerade den internationella klimatpanelen IPCC sin senaste rapport med fokus på klimatanpassning.

Läs föregående artikel

Jan-Erik Kress är ny assistent till riksdagsledamot Anders Norrback

Jan-Erik Kress från Sibbo är riksdagsledamot Anders Norrbacks (SFP) nya assistent. Kress är politices kandidat från Åbo Akademi, och på slutrakan av sina magisterstudier i statskunskap.

Läs följande artikel