Skolan ska motarbeta fördomar, sexism, rasism och mobbning. Tidigare begränsade sig mobbningen till skolan, skolgården och hemvägen medan hemmet var en trygg plats. Numera följer mobbningen med in i barnens sovrummet via de sociala medierna och nätet där man ständigt är uppkopplad. Det är viktigt att vi skapar nolltolerans mot våld och mobbning i daghemmen och i skolan. Ju tidigare vi lyckas ingripa, desto bättre.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »