Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet. Borgarsdóttir Sandelin har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2016 och kandiderar i kommunalvalet i Helsingfors.

– På grund av coronapandemin har vårt samhälle ställts inför oförutsägbara utmaningar. Våra tidigare utmaningar har trots det inte försvunnit, utan i vissa fall blivit ännu mer allvarliga, säger Borgarsdóttir Sandelin. 

– Vi måste fortsättningsvis tackla klimatförändringen och möjliggöra att fler personer deltar i arbetslivet. Vi ska se till att barn och unga får bästa möjliga utbildning och förutsättningar inför framtiden. Vi måste garantera tillgång till vård då en person behöver det och se till att var och en behandlas jämlikt.

För Borgarsdóttir Sandelin handlar allt i politiken om hållbarhet.

– Hållbarhet har präglat de frågor jag engagerat mig i under de senaste åren och jag har ännu mycket kvar att ge. Jag är glad för att vi i SFP under de senaste åren till exempel har kunnat presentera ambitiösa målsättningar för hur vi ska nå klimatneutralitet. Också nu i kommunalvalet, för lokal hållbarhet.

Hållbarhet handlar också om att ha en positiv ekonomisk utveckling och tillväxt samt satsningar på utbildning, forskning och innovation. Det här behövs för att vi ska kunna upprätthålla vårt välfärdssamhälle. 

– Vi måste nu lägga speciell vikt på våra barn och unga, som har drabbats hårt av de restriktioner coronapandemin förde med sig. 

Sedan år 2017 är Borgarsdóttir Sandelin invald i Helsingfors fullmäktige. Hon är även suppleant i Helsingfors stadsstyrelse. Borgarsdóttir Sandelin fungerar som finanspolitisk specialmedarbetare till justitieminister Anna-Maja Henriksson. SFP:s partidag ordnas i år virtuellt den 29–30 maj.

Mikko Ollikainen: Mer debatt om utbildningspolitiken behövs

- Vi behöver mer diskussion och debatt om utbildningspolitiken – på alla nivåer. Världen förändras i rasande takt och utbildningen ska vara steget före. Genom att hålla frågorna aktuella kan vi bäst garantera att målsättningarna också blir konkret verklighet.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Rävsundsbron och Hessundsbron föreslås få 128 miljoner

Finansministeriet har idag (7.5) publicerat sitt förslag till den tredje tilläggsbudgeten 2021. I detta förslag ingår fullmakt för 128 miljoner euro för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är oerhört glad över det här förslaget.

Läs följande artikel