Mikko Ollikainen: Mer debatt om utbildningspolitiken behövs

– Vi behöver mer diskussion och debatt om utbildningspolitiken – på alla nivåer. Världen förändras i rasande takt och utbildningen ska vara steget före. Genom att hålla frågorna aktuella kan vi bäst garantera att målsättningarna också blir konkret verklighet.

Det underströk riksdagsledamot Mikko Ollikainen i riksdagens debatt om statsrådets utbildningspolitiska redogörelse. Svenska riksdagsgruppen och SFP anser att det är bra att småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samlas till en tydlig helhet – den lagreform som redogörelsen talar om behövs. Ollikainen betonar att den snabba utvecklingen inom arbetslivet och digitaliseringen förutsätter nya verksamhetssätt och strukturer på alla utbildningsnivåer.

– Kontinuerligt lärande och ett nära samarbete mellan arbete och kompetensutveckling – det är det enda som ger ett tillräckligt omställningsskydd för individer och samtidigt konkurrensfördelar för företag. I många avseenden tvingas vi alla tänka om kring lärande, säger Ollikainen.

I redogörelsen finns konkreta visioner hur Finland ska utvecklas som ett tvåspråkigt samhälle.

– Vi välkomnar programmet för att utveckla undervisningen i finska respektive svenska som andraspråk. Här ska man se de båda inhemska språken som möjligheter och komma ifrån onödigt tvångstänkande. Att Undervisnings- och kulturministeriet nu får en person med ansvar för den svenskspråkiga utbildningen är väldigt viktigt, säger Ollikainen.  

SFP i Borgå går till val med en bred och stark lista

SFP i Borgå lämnade in en lista med 55 namn. 55 driftiga personer som vill jobba för oss alla Borgåbor och för att Borgå skall vara en ännu bättre hemstad de kommande åren. SFP siktar mot att vara den största gruppen även efter valet.

Läs föregående artikel

Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet. Borgarsdóttir Sandelin har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2016 och kandiderar i kommunalvalet i Helsingfors.

Läs följande artikel