Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni.

– De senaste åren har varit omvälvande med både pandemi och Rysslands fortsättningsvis pågående anfallskrig mot Ukraina. De här har på många sätt påverkat människor på ett individplan och samhället på det stora hela. Samtidigt som Finland tillsammans med Europa ska stå enat och fördöma Rysslands brutala agerande måste vi se till att upprätthålla vårt välfärdssamhälle. Finlands resiliens kräver högklassig utbildning, fungerande vård och omsorg, trygghet i vardagen, hållbar ekonomi, inhemsk livsmedelsförsörjning och att vi håller fast vid ambitiösa klimatmål, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Borgarsdóttir Sandelin betonar att SFP utöver den nationella politiken måste visa för väljarna att SFP har och för en proaktiv och konstruktiv EU-politik både på hemmaplan och i EU-parlamentet. Det hålls EU-val sommaren 2024.

– Finland gynnas av att SFP fortsättningsvis har inflytande i EU-politiken. Vi ska gå i täten för ett mer modernt, mer jämlikt, mer hållbart och konkurrenskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Det här är avgörande i tider då det finns krafter som försöker splittra EU, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Borgarsdóttir Sandelin är politices magister och andra periodens stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors. Svenska folkpartiets partidag hålls i Tammerfors den 9–11 juni. 

 

SFP vill bevara små boendeenheter inom välfärdsområdet

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde för ett extra inkallat möte idag, tisdag 30.5. Orsaken till mötet var behandlingen av framtids- och anpassningsprogrammet. Programmets första utkast har bearbetats efter att invånarnas enkätsvar analyserats och hörandetillfällen gällande programmet hållits. Även personal och beslutsfattare har tagit ställning till programmet.

Läs föregående artikel

Annika Kuoppamäki är Otto Anderssons riksdagsassistent

Politices kandidat Annika Kuoppamäki har börjat arbeta som assistent för riksdagsledamot Otto Andersson. Kuoppamäki har under det senaste året jobbat som kampanjkoordinator för SFP i Nyland och varit praktikant på Statens revisionsverk. Hon är hemma från Sibbo och studerar statskunskap vid Åbo Akademi.

Läs följande artikel