Annika Kuoppamäki är Otto Anderssons riksdagsassistent

Politices kandidat Annika Kuoppamäki har börjat arbeta som assistent för riksdagsledamot Otto Andersson. Kuoppamäki har under det senaste året jobbat som kampanjkoordinator för SFP i Nyland och varit praktikant på Statens revisionsverk. Hon är hemma från Sibbo och studerar statskunskap vid Åbo Akademi.

– Jag ser fram emot att arbeta med Annika. Med sin bakgrund har hon en bred kännedom av det östnyländska fältet, samt en studieinriktning som lämpar sig perfekt för arbetet som riksdagsassistent. Jag är säker på att vi kommer ha ett gott samarbete, säger Andersson.

– Arbetet med Otto kommer att bli givande. Jag väntar med iver på att få arbeta inom statsförvaltningen och få en unik inblick i rikspolitiken genom arbetet som riksdagsassistent, säger Kuoppamäki. 

Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Henrik Wickström, 28 år och från Ingå, ställer upp för omval till vice ordförande för SFP. Partiet väljer ordförande och tre vice ordföranden på partidagen i Tammerfors den 10-11.6.

Läs följande artikel