Bra med samsyn om Brages pressarkiv

SFP:s Mikaela Nylander hade väntat sig mer av ministeriet

Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander hade hoppats på mer konkreta besked av ministeriet för att trygga framtiden Brages Pressarkiv. Undervisningsminister Krista Kiuru (SDP) har i dag svarat på SFP-duon Lars Erik Gästgivars och Nylanders skriftliga spörsmål. I spörsmålet som lämnades in i januari vill man veta hur regeringen motiverar de radikala nedskärningar av statsbidraget till pressarkivet och hur pressarkivets framtid ska kunna garanteras. Kiuru skriver att ministeriet ska inleda förhandlingar mellan olika aktörer för att framtiden för Brages Pressarkiv ska kunna tryggas.

– Det är bra, men svaret kunde ha varit konkretare, säger Mikaela Nylander. I ministerns svar finns inget löfte om finansiering, vilket var en besvikelse. Jag vill ändå gärna tolka det som så, att om ministeriet vill vara med om att söka en lösning har man även från statens sida beredskap att skjuta till de medel som behövs, säger hon.

Nylanders gruppkollega Lars Erik Gästgivars anser att ministeriets nedskärning av statsbidraget från 165 000 till 60 000 euro under de två senaste åren var ett olycksfall i arbetet som borde korrigeras.

– Det viktiga nu är att bygga upp en ny struktur som garanterar verksamheten på längre sikt, säger Gästgivars. Nylander välkomnar att de finlandssvenska fonderna parallellt har bestämt låta göra en expertutredning för att få fram en permanent ny ägarmodell för pressarkivet.

– Målet är att ännu i år finna en ny struktur för pressarkivet, säger Nylander.

Nylander: Skatteförvaltningens kundservice bör tryggas

Riksdagsledamot Mikaela Nylander är mycket oroad över planerna att stänga flera av skatteförvaltningens servicepunkter.

Läs följande artikel