Nylander: Skatteförvaltningens kundservice bör tryggas

Riksdagsledamot Mikaela Nylander är mycket oroad över planerna att stänga flera av skatteförvaltningens servicepunkter.

Enligt uppgifter i offentligheten är bl.a. kundserviceställena i Pargas och Karleby i farozonen. Planerna hänför sig till Kundservice 2014-projektet, vars syfte är att skapa gemensamma kundserviceställen för den offentliga förvaltningen. Servicen ska i framtiden allt mer ges per telefon, genom digitala tjänster eller på distans av en tjänsteman genom en video.

Skatteförvaltningens överdirektör Heli Lähteenmäki har idag i offentligheten konstaterat att Kundservice 2014-projektet avsevärt försämrar skatteförvaltningens kundservice. Mikaela Nylander delar Lähteenmäkis oro.

− I komplicerade skatteärenden är det mycket viktigt att skatteförvaltningens kunder har möjligheten att få sakkunnig service personligen av en tjänsteman. Telefonservice eller service på nätet kan inte ersätta service som ges ansikte mot ansikte, säger Nylander.

Tillsammans med riksdagsledamöterna Lars Erik Gästgivars, Mats Nylund och Stefan Wallin lämnade Nylander idag i riksdagen ett skriftligt spörsmål om utvecklingen av skatteförvaltningens servicenät.

− När man utvecklar skatteförvaltningens servicenät bör man förutom servicens kvalitet även trygga den regionala tillgängligheten och medborgarnas språkliga rättigheter. Medborgarna måste även i framtiden ha faktiska möjligheter att få personlig service på plats och ställe, säger Nylander.

Bra med samsyn om Brages pressarkiv

SFP:s Mikaela Nylander hade väntat sig mer av ministeriet

Läs föregående artikel

Österbotten är ett gott exempel för hela Europa

Riksdagsledamot Christina Gestrin besöker 9-10.3 Österbotten, som en del av hennes EU-valkampanj. Som värd för besöket fungerar riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.

Läs följande artikel