Bruten skuldspiral tryggar välfärdssamhället

Svenska riksdagsgruppen önskar få balans i statsekonomin, trots de krävande åtgärder det innebär.

Svenska riksdagsgruppen vill påminna om regeringens centrala tes – att välfärdssamhället tryggas bäst genom att bryta skuldspiralen och få balans i statsekonomin. Anpassningen av ekonomin innebär de närmaste åren många krävande åtgärder. Riksdagsgruppen anser ändå att det är i en sund samhällsekonomi som medborgarna bäst uppmuntras till god utbildning, aktivt arbetsliv och socialt ansvarstagande.

Ett modigt framtidsperspektiv måste genomsyra utbildningen. Vi behöver även ett bättre företagarklimat för att skapa nya arbetstillfällen. Det betonar Svenska riksdagsgruppen.

Inför regeringens förestående budgetmangling framhåller gruppen att det inte finns rum för att ytterligare skära ned på utbildningsresurserna.

– Regeringen bör signalera klart att nyskapande och risktagning är något mycket önskvärt i det finländska samhället. För det krävs god utbildning. I ett bra företagarklimat ska man också ha rätt att misslyckas, säger gruppordförande Mikaela Nylander.

Finland har inte råd att misslyckas med pensionsreformen. Det konstaterar Svenska riksdagsgruppen på sitt sommarmöte i Åbo.

– Det är hög tid att komma framåt när det gäller pensionsåldern. Signalerna att arbetsmarknadsparterna inte avancerar i förväntad takt är oroväckande. Vi måste få den här frågan bort från förhandlingsbordet, så att man kan koncentrera sig på andra viktiga delar av pensionsreformen.

– Att höja den faktiska pensionsåldern är bara en bit i helheten. Viktigt är att fördomslöst reformera pensionssystemet och skapa en vettig flexibilitet som gör att folk orkar längre i arbetslivet. Också möjligheter till deltidsjobb är en del av lösningen, framhåller riksdagsgruppen.

Svenska riksdagsgruppen hänvisar till regeringens strukturpaket som godkändes i augusti för ett år sedan. En central förutsättning för att få landets ekonomi på rätt köl var en ambitiös pensionsreform.

Svenska riksdagsgruppen anser i övrigt att Finland bör höja sin flyktingkvot. Att man i budgetförslaget för nästa år vill reservera resurser för att ta emot endast 750 kvotflyktingar är enligt gruppen inte alls tillräckligt. Ett minimum är den ökade kvoten på 1050 som vi har haft i år.

– Extremisternas våldsamma framfart i Irak har redan lett till stora tragedier. Också läget i Syrien är fortfarande ytterst svårt. Flyktingorganisationen UNHCR har vädjat till omvärlden att ta ett större ansvar. Finland är definitivt ett land som kan göra mera, konstaterar riksdagsgruppen.

Riksdagsgruppen uttrycker sin djupa oro över inbesparingarna i Justitieministeriets förvaltningsområde. De slår hårt mot landets rättsväsende, åklagarväsende och fängelser. Sparåtgärderna i föreslagen form riskerar leda till uppsägningar och stängning av fängelser.

Riksdagsgruppen anser att de anslag som är tänkta att använda för att öka barnfamiljerna rätt till skatteavdrag, bättre kunde användas genom att minska sänkningen av barnbidraget med samma summa. Det är en vettigare stödpolitik, eftersom det tilltänkta skatteavdraget bara ökar skattebyråkratin.

Svenska riksdagsgruppen träffade under sommarmötet även Åbo Akademis ledning. Gruppen uttryckte sin tillfredsställelse för att ÅA bestämt inleda förhandlingar med Helsingfors universitet om möjligheterna att starta en lärarutbildning i södra Finland. Här hoppas gruppen att samarbetet utan dröjsmål leder till ett välunderbyggt och realistiskt förslag.

Tilläggsuppgifter:

Mikaela Nylander 050-5113029

Ordförande för Svenska riksdagsgruppen

Hellre minskad sänkning av barnbidraget än nytt skatteavdrag

Det är vettigare att minska sänkningen av barnbidraget än att introducera ett nytt skatteavdrag för barnfamiljer, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

Läs föregående artikel

EU, Ryssland och Östersjön

Christina Gestrin: Politiska kriser får inte äventyra räddningen av Östersjön!

Läs följande artikel