Calle Wikman kandiderar i riksdagsvalet

Calle Wikman från Pargas, bosatt i Åbo, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Wikman sitter i Svensk Ungdom i Åbolands kretsstyrelse och i Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige. Wikman sitter även sedan år 2012 i kulturnämnden i Pargas stad och var fullmäktigeledamot i Pargas stadsfullmäktige under perioden 2012–2017.

Wikman är mycket besviken på den nuvarande regeringens sätt att sköta utbildningspolitik och vill se ett generationsbyte bland beslutsfattarna.

– De nedskärningar man har gjort i utbildningen under den senaste regeringsperioden är inte acceptabla för varken studerande eller personal. Långsiktiga lösningar behövs för att trygga vår högklassiga utbildning, säger Wikman.

Förutom utbildningsfrågor är ungas sysselsättning ett tema som Wikman aktivt kommer att lyfta upp i sin kampanj.

– För att förebygga psykisk ohälsa och utfrysning bland barn och unga måste vi kunna se till att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter att välja mellan, speciellt för de som ännu inte kommit ut i arbetslivet eller börjat studier på tredje stadiet. Alla barn har rätt till en hobby som passar dem, säger Wikman.

Miljö- och klimatfrågor är också ett område som Wikman kommer fokusera på, speciellt med inriktning på energiinnovationer bland såväl konsumenter som producenter.

– Om den enskilde individen vill satsa på hållbara energilösningar genom att t.ex. installera solpaneler på sitt hus, så ska staten uppmuntra och belöna detta, säger Wikman.

– Också företag ska uppmuntras att utveckla en hållbar energiproduktion, som t.ex. framställning av syntetiskt bränsle. Istället för att vara kontraproduktiva och beskatta det som vi redan har, ska vi ge morötter för nya innovationer, säger Wikman.

Wikman är 25 år och studerar fysik vid Åbo Akademi. På fritiden sysslar han med musik, är aktiv inom Finlands svenska scouter och han beskriver sig själv som en E-sport fanatiker.

Caroline Högel kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Caroline Högel från Sibbo kandiderar för Svenska folkpartiet i Nyland i vårens riksdagsval.

Läs föregående artikel

Tre nya kandidater i Helsingfors

Kenneth Eriksson, Laura Finne-Elonen och Niklas Rönnberg, ställer upp i vårens riksdagsval för SFP i Helsingfors.

Läs följande artikel