Carl Haglund blir idrottsminister

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund tar den här veckan över ansvaret för idrottsfrågorna på undervisnings- och kulturministeriet.

Ommöbleringarna i regeringen görs som följd av de grönas utträde. Haglund fortsätter också som försvarsminister.

– Idrottsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Idrott och motion är avgörande för vårt välmående och för att vi håller oss friska. I en tid där mångas arbete är stressande blir motionen en viktig komponent för att orka i arbetslivet. Att motionera aktivt och regelbundet är helt avgörande för att orka i mitt eget jobb, konstaterar Haglund, som ser fram emot att åter få jobba med idrottsfrågor inom statsrådet. Under åren 2007-2009 verkade Haglund på undervisnings- och kulturministeriet bland annat som statssekreterare med ansvar för idrottsfrågor.

– Enligt Haglund är det tacksamt att jobba för idrott och motion eftersom även en stor del av befolkningen är engagerade både inom motionsidrotten och som supporters inom toppidrotten. Samtidigt är föreningslivet runt idrotten en samhällsbärande faktor som bör stödas. Idrottsframgångarna har en stor betydelse för den finländska identiteten och det finns heller inget motsatsförhållande mellan barn- och ungdomsidrotten och toppidrotten, båda behöver varandra. De unga behöver förebilder och toppidrotten behöver en återväxt, säger Haglund.

Nylund vill sänka skatten på torv

Det är ytterst viktigt att vi kan höja andelen inhemska bränslen i vår energiproduktion. Här är torven och skogsflisen i en nyckelställning, säger Nylund.

Läs föregående artikel

Haglund oroad över pensionsreformen

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund, anser att pensionsreformen som presenterades i slutet av veckan är problematisk.

Läs följande artikel