Haglund oroad över pensionsreformen

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund, anser att pensionsreformen som presenterades i slutet av veckan är problematisk.

– Förslaget sporrar inte till längre karriärer samtidigt som den för med sig allvarliga jämställdhetsproblem, säger en besviken Haglund, som talade på SFP:s partifullmäktigemöte på lördagen i Vörå. Uppgörelsen bjuder heller inte på element som stöder folk att orka längre i arbetslivet.

Det är självfallet positivt att arbetsmarknadsorganisationerna har kunnat nå ett förhandlingsresultat i pensionsfrågan, säger Haglund men påminner om att regeringen hela tiden efterlyst ett enigt förslag som alla parter kan omfatta.

– Regeringen måste nu allvarligt analysera ifall man kan fortsätta beredningen av ett förslag som Akava enhälligt valt att inte stöda. Det är ingen liten sak att en organisation som representerar sexhundra tusen löntagare känner sig överkörda i förhandlingarna, säger Haglund och frågar sig vilket ljudet i skällan skulle vara ifall FFC ställt sig utanför.

– Den föreslagna pensionsreformen för också med sig ett rejält jämställdhetsproblem som alldeles speciellt drabbar välutbildade kvinnor som på grund av moderskapsledigheter ofta har avbrott i sin arbetskarriär. Den nya modellen gör att dessa kvinnor inte kan ta igen det man förlorat under åren utanför arbetslivet då pensionskoefficienten i slutet av arbetskarriären inte stiger som i den nuvarande modellen, säger Haglund.

– Dessutom betyder en mindre pensionskoefficient att man tagit bort incitamentet att jobba längre. Frågan är om modellen faktiskt kommer att fungera i verkligheten utan sporrande element, säger Haglund.

– Den uppstådda situationen är allt annat än bra. Jag kommer inom regeringen att förutsätta noggranna konsekvensbedömningar av hur arbetskarriärerna förlängs i den föreslagna modellen. Vid behov måste regeringen göra förbättringar för att trygga en balanserad lösning.

För tilläggsinformation: Patrik Gayer, 040 722 6644

Carl Haglund blir idrottsminister

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund tar den här veckan över ansvaret för idrottsfrågorna på undervisnings- och kulturministeriet.

Läs föregående artikel

Nu krävs ansvar av alla

Svenska folkpartiet tar sitt ansvar för att regeringen håller ihop fram till valet och påminner samtidigt om statsministerns viktiga roll för sammanhållningen.

Läs följande artikel