Nylund vill sänka skatten på torv

Det är ytterst viktigt att vi kan höja andelen inhemska bränslen i vår energiproduktion. Här är torven och skogsflisen i en nyckelställning, säger Nylund.

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) välkomnar samlingspartisten Janne Sankelos förslag om att sänka beskattningen på torv och träflis.

– Det är ytterst viktigt att vi kan höja andelen inhemska bränslen i vår energiproduktion. Här är torven och skogsflisen i en nyckelställning, säger Nylund.

Biobränslekraftverk så som Alholmens kraft kräver torv för sin förbränning. På grund av skatteförhöjningarna har de ersatt torven med importerad kol. En skattesänkning skulle innebära att biobränslekraftverk kan återgå till att använda förnybara energikällor.

– I SFP har vi beredskap att se över skatten på skogsflis och torv. Eftersom minister Jan Vapaavuori med ansvar för energifrågorna också är beredd att se över regeringens linje kan ärendet föras framåt. De grönas sorti ur regeringen kan ge ny fart åt den inhemska biobränslesektorn, säger Nylund.

Donner & Schauman om energidebatten: Fokus på rätt sak!

Fennovoimas och TVO:s kärnkraftverksprojekt har väckt mycket diskussion. Det som dock saknas är ett bredare perspektiv.

Läs föregående artikel

Carl Haglund blir idrottsminister

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund tar den här veckan över ansvaret för idrottsfrågorna på undervisnings- och kulturministeriet.

Läs följande artikel