Carl Haglund får ledande position i Nordiska Rådet

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Carl Haglund har valts till ordförande för Mittengruppen i Nordiska Rådet.

Ingen SFP:are har före Haglund fungerat som ordförande för Mittengruppen.

– Det är en ära för mig att få leda en så betydelsefull grupp som Mittengruppen. Speciellt viktigt känns det då Nordisk frågor inte verkar prioriteras i den finländska politiken idag. Detta såg vi bland annat spår av i höstas då den nya regeringen glömde att utse en nordisk samarbetsminister, säger Haglund. Mittengruppen är den näststörsta av Nordiska Rådets fem partigrupper och är en betydande aktör i det parlamentariska nordiska samarbetet. Till gruppen hör 24 center-, liberala, kristdemokratiska och gröna partier i Norden.

– Betydelsen av nordiskt samarbete är viktigare än någonsin för Finland. Norden ger individer, näringslivet, frivilligverksamheten samt beslutsfattare möjligheter att röra på sig, idka handel och ta del av ytterst viktigt kunskapsutbyte. Även de nordiska ländernas nära samarbete internationellt är något vi ska ta vara på i vår allt mer globaliserade värld, konstaterar Haglund.

Nordiska rådets nästa session hålls 26.-29.10.2015 i Reykjavik.

Regeringen vill visa upp ett omedgörligt och gnälligt Finland

Varför stöder inte regeringen helhjärtat kommissionen i dess tuffa arbete att hjälpa flyktingarna?

Läs föregående artikel

SFP: Förhandlingarna borde ledas av en kvinna

Sipilä borde kalla in en utomstående kraft för att lösa konfrontationerna på arbetsmarknaden

Läs följande artikel