Regeringen vill visa upp ett omedgörligt och gnälligt Finland

Varför stöder inte regeringen helhjärtat kommissionen i dess tuffa arbete att hjälpa flyktingarna?

Regeringen gör inrikesminister Orpos sits svår i EU. Varför stöder inte regeringen helhjärtat kommissionen i dess tuffa arbete att hjälpa flyktingarna? Varför motsätter sig Finlands regering EU-kommissionens förslag på permanenta och bindande kvoter för flyktingmottagande?

– Regeringen gör sig själv till en feg aktör i flyktingfrågan och ger en självisk bild av Finland i EU. Att föra en oansvarig utrikespolitik i flyktingfrågan tär på vårt rykte i andra internationella sammanhang. Det är väldigt beklagligt, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Regeringen har beslutat att frivilligt ta emot 2 400 flyktingar. Det är samma andel som Finland skulle fördelas ifall man gick in för EU-kommissionens förslag på bindande kvoter.

– Det är bra att Finland tar emot 2 400 flyktingar, men jag tycker att det är en ganska liten andel av de totalt 120 000 flyktingarna i EU som nu ska fördelas. Regeringen kunde även göra mer för att dessa skulle integreras snabbare och få en chans att själva kunna förbättra sin situation. Det är viktigt att alla behandlas likvärdigt med samma rätt till omsorg och socialskydd som andra invandrare har. Man kunde exempelvis fatta beslut om att alla flyktingar genast kunde få rätt att börja arbeta, säger Biaudet. Under regeringens presskonferens kring flyktingmottagande presenterades en del tilläggsåtgärder kring mottagandet av flyktingar. Bland annat nämndes att skyddspolisens resurser förstärks för att bekämpa terrorism.

– Regeringen måste nu fortsätta visa gott ledarskap. Vi borde välkomna nya människor till vårt land istället för att sprida oro kring att flyktingar skulle föra med sig terrorism. Ur ett humant perspektiv är det rätt av Finland att ta emot flyktingar, men vi ska inte heller förbise att flyktingmottagande och god integration de facto i det långa loppet är bra för Finlands ekonomi och demografi, tillägger Biaudet.

Klara beslut behövs i flyktingfrågan

Att sortera de nödställda enligt religiösa grupper skulle påminna om perrongen i Auswitchz, och inte att hjälpa medmänniskor i nöd

Läs föregående artikel

Carl Haglund får ledande position i Nordiska Rådet

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Carl Haglund har valts till ordförande för Mittengruppen i Nordiska Rådet.

Läs följande artikel