SFP: Förhandlingarna borde ledas av en kvinna

Sipilä borde kalla in en utomstående kraft för att lösa konfrontationerna på arbetsmarknaden

Svenska folkpartiet delar åsikten att statsminister Sipilä borde nu kalla in en utomstående kraft som utredningsman för att lösa de upptornande konfrontationerna på arbetsmarknaden. Däremot ifrågasätter SFP huruvida riksdagsledamot Ihalainen är rätt person att sköta uppdraget i ljuset av den egentliga problematiken.

– Läget är mycket allvarligt. Det sista vårt land är betjänt av just nu är en ny strejkvåg som lamslår samhället. Nu behövs akuta insatser över partigränserna. Regeringen gör klokt i att låta en opartisk aktör ännu en gång granska om det finns förutsättningar att enas om ett samhällsfördrag, säger Anna-Maja Henriksson och Carl Haglund, gruppordförande respektive partiordförande i SFP. SFP bedömer att det finns en krismedvetenhet i samhället och många inser att arbetsmarknadsreformer behövs för att ekonomin, och därmed välfärden, inte ska backa ytterligare. SFP anser dock att männen nu misslyckats med att hitta en lösning som kan godkännas av alla parter.

– Lauri Ihalainen är en betrodd kraft i arbetsmarknadsfrågor, men i regeringens förslag blir de kvinnodominerade branscherna lidande och dessa beslut har fattats av män. För att åtgärda denna snedvridning borde förhandlingarna ledas av en kvinna som känner till de branscher som enligt regeringens förslag skulle få ta de största smällarna. Vi föreslår att förhandlingarna istället skulle ledas av t.ex. riksförlikningsman Minna Helle eller Suvi-Anne Siimes från pensionsförsäkrinsgbolagens intresseorganisation. Dessa båda har gedigen erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor samt de utsatta kvinnodominerade branscherna, konstaterar Henriksson och Haglund.

SFP inser att för att vända den nedåtgående ekonomiska trend i landet så tvingas vi alla ge avkall på något. Genom att enas om ett samhällsfördrag garanterar vi bäst att åtgärderna slår ut mest rättvist. Därför tycker SFP att statsminister Sipilä bör ta sitt statsmannaansvar och inse att samhället behöver förhandlingar och inte strejker.

Carl Haglund får ledande position i Nordiska Rådet

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Carl Haglund har valts till ordförande för Mittengruppen i Nordiska Rådet.

Läs föregående artikel

Blomqvist och Adlercreutz bestörta över ministerns beslut att dra in Y-tågen

Trafik- och kommunikationsministeriet och VR meddelade på tisdagen att Y-tågen mellan Karis och Helsingfors dras in. Det innebär att bland annat Ingå och Sjundeå blir helt utan tågtrafik.

Läs följande artikel